brvityVšichni naši netopýři jsou chránění zákonem. Chráněna jsou jejich sídla. Tím se rozumí nejen jeskyně či duté stromy, ale i úkryty na půdách kostelů, hradů, zámků, nebo třeba v podkroví obytného domu, kde sídlí kolonie samic s mláďaty. Tyto úkryty člověk nesmí úmyslně ničit a poškozovat, netopýry v kolonii je rovněž zakázáno rušit. Přesto však při opravách střech a rekonstrukcích budov leckdy dochází k ohrožení netopýrů a zániku jejich úkrytů. Důvodem je často jen neznalost a nedostatek informací. Jenže pro netopýry to může být osudné. Zvláště u druhů, které osídlují velké půdy, je zánik každého úkrytu velkým problémem, který může zásadně ohrozit celou místní populaci. Jak tedy postupovat, abychom netopýrům neublížili? Spoustu užitečných informací k tomu najdete v netopýří poradně. Při ochraně netopýrů a jejich úkrytů potřebujeme vaši pomoc!

Na ochranu netopýrů dbají také směrnice Evropské unie. Nejvýznamnější úkryty letních kolonií vrápence malého, netopýra velkého a netopýra brvitého na půdách budov byly dokonce vyhlášeny jako evropsky významné lokality a jsou součástí sítě chráněných území Natura 2000. Řada z nich se nachází i v turisty vyhledávaných objektech. Pokud tedy navštívíte například hrad Točník, hrad Kost nebo zámek Dobříš, nacházíte se právě na evropsky významné lokalitě s výskytem netopýrů. A jak uvidíte, není zde žádný problém skloubit ochranu netopýrů s ochranou kulturní památky nebo s jejím využitím jako turistického cíle.

Chránění, a přesto ohrožení