Pevnost poznání v Olomouci nabízí na poslední květnový víkend (28. – 30. 5. 2021) třídenní akci, jejímž tématem je ochrana flory a fauny. Kromě výstavy, workshopů a speciálních školních programů se můžete zúčastnit také exkurze do Michelského stromořadí se zoologem Evženem Tošenovským. Více na webu Pevnosti poznání. Tento projekt je spolufinancován SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Dny ochrany rostlin v Olomouci