hrad BitovBítov vznikl v 11. století jako první z řetězce hradů pro ochranu jižní hranice přemyslovského státu a může se chlubit pestrou historií. Po vymření Přemyslovců se jej počátkem 14. století na více než 200 let ujali Lichtenburkové, kteří také vybudovali sousední hrad Cornštejn. Další z majitelů, Hynek Jankovský z Vlašimi, zachránil prý v 17. století svůj hrad při útoku Švédů vyvalením mnoha sudů bítovského piva. Hraběcí rod Daunů zase nad sídlem zbudoval rozsáhlý lesopark s velkým množstvím drobných staveb a vyhlídek na hrad a soutok řek Želetavky a Dyje.

lvice z proslule sbirkyPozoruhodný byl rovněž poslední vlastník Bítova, baron Jiří Julius Haas z Hasenfelsu. Ten vedl bohémský život a měl prý po okolí asi osmdesát přítelkyň. Velmi miloval zvířata a nesnášel lov, bývá dnes považován za předobraz moderních ochránců přírody. Hrad a přilehlé zahrady proměnil počátkem 20. století v jednu z největších soukromých zoologických zahrad v Evropě. Známé jsou i Haasovy sbírky vycpanin mnoha zvířat a také 51 kusů jeho psů různých plemen. V roce 1945 však baron za nejasných okolností zahynul ranou ze své pistole a Bítov přešel do majetku Československého státu. Od roku 1949 je hrad přístupný veřejnosti a dnes je ve správě Národního památkového ústavu.

bitov_Z13_3897V současnosti má Bítov také zajímavé, a to okřídlené, obyvatele. Půdu nad hradním palácem využívá letní kolonie netopýra velkého. Zhruba 60-80 samic tohoto našeho největšího netopýra zde každoročně přivádí na svět svá mláďata. Velká a teplá půda je pro netopýry ideální úkryt, v okolních lesích navíc nacházejí dostatek potravy, kterou tvoří zejména střevlíci a další velcí brouci.

Hrad však není zcela osiřelý ani v zimním období. Místní sklepení totiž slouží jako zimoviště pro několik dalších druhů letounů. Od listopadu do března se tu můžeme setkat například s netopýrem dlouhouchým, černým, někdy i s vrápencem malým. V mrazivých zimách zde bývají zastiženi také netopýr pestrý, rezavý nebo parkový. V některých letech se v počtu až několika desítek jedinců objevují i netopýři hvízdaví, kteří se ukrývají ve štěrbinách kolem dveří.

Více o místních létajících obyvatelích se můžete dozvědět prostřednictvím výkladu průvodců. K dispozici je pracovní list Netopýři na hradě Bítov – tištěnou podobu obdržíte v pokladně hradu. Vyplněný pracovní list si mohou (nejen) děti odnést na památku s sebou domů. V areálu hradu je nově instalována také cedule informující o bítovských netopýrech.

Něco navíc:

V roce 2017 proběhla rozsáhlá oprava krovů a střechy hradu. Stavební zásahy mohou netopýry v budovách ohrožovat, proto zde byla nezbytná rekonstrukce odborníky naplánována tak, aby riziko pro netopýry bylo co nejmenší. To se také podařilo – tradiční úkryt kolonie zůstal zachován a netopýři ho nadále obývají.

Za návštěvu určitě stojí také hradní lesopark vybudovaný rodem Daunů. Jeho část se studánkou Burgquelle s Lurdskou Madonnou, Mohylou předků a Červenou kapličkou je zároveň součástí přírodní rezervace U doutné skály. Zde můžete obdivovat (pra)les s původními bory a vzácnými porosty jedle bělokoré, obývaný mnoha chráněnými druhy hmyzu a ptáků. Vyskytuje se tu i řada lesních druhů netopýrů (např. ušatý, černý, vousatý, řasnatý), kteří obývají dutiny ve starých stromech. Nad hladinou Vranovské přehrady pod hradem lze za soumraku zastihnout lovící netopýry rezavé a vodní. Celé přírodně cenné údolí řeky Dyje od státních hranic až po Vranov nad Dyjí je chráněno jako evropsky významná lokalita v rámci soustavy Natura 2000. EVL Údolí Dyje zahrnuje i hrad Bítov s kolonií netopýrů velkých.

Praktické informace:

Státní hrad Bítov se nachází asi 9 km severozápadně od města Vranov nad Dyjí v okrese Znojmo. Hrad je přístupný v dubnu a říjnu o víkendech a svátcích, od května do září pak denně kromě pondělí. Vybrat si lze ze čtyř návštěvnických okruhů. Autobus jede do stejnojmenné obce Bítov, odkud je to přibližně dva kilometry pěšky. Pro automobily slouží odstavné parkoviště nad hradem, od kterého vede cesta dolů lipovou alejí (cca 600 m). Od června do září lze také připlout lodí, zastávka je přímo pod hradem. Nejbližší železniční stanice se nachází v obci Šumná, což je 15 km od Bítova. Více informací lze získat na www.hrad-bitov.cz, e-mailu bitov@npu.cz či telefonech 515 294 622, 515 294 736 nebo728 779 105.

Bitov

Autoři fotografií: Antonín Reiter a správa hradu Bítov.

Hrad Bítov, letní sídlo netopýrů vysoko nad řekou