Údolí řeky Sázavy oplývá přírodními krásami a také četnými hrady a zámky. Český Šternberk se řadí mezi nejvýznamnější z nich. Raně gotický hrad na skále na levém břehu založil kolem roku 1241 Zdeslav z Divišova. Tento starý český šlechtický rod se honosil erbem s osmicípou zlatou hvězdou, jež dala sídlu jméno a majitelům nový přídomek ze Sternberga. Na dnešní podobě hradu se odrazily události související s křižáckým tažením proti husitskému králi. V roce 1467 byl hrad vojsky Jiřího z Poděbrad obležen a dobyt, Sternbergům bylo panství navráceno až po 12 letech. Následovala přestavba s vylepšením obranných prvků – vybudována byla mohutná kulatá obranná věž, předsunutá bašta s břitem (dnešní „hladomorna“) na jižním návrší, vyhloubeny okolní umělé příkopy. Středověkou podobu si hrad uchoval do 17. století, kdy ho během třicetileté války vytloukl vzbouřený venkovský lid. Brzy poté Václav Jiří Holický ze Sternberga realizoval výraznou barokní přestavbu interiérů v zámeckém stylu, strohého zevnějšku hradu se však úpravy téměř nedotkly.

Naprosto unikátní je, že sídlo zůstalo až na několik krátkých historických epizod v držení původního rodu, jehož členové jej také dodnes obývají. Naposledy v roce 1949 byl hrad zkonfiskován československým státem a teprve v roce 1992 rodině navrácen. Nyní je tak vlastněn už 20. generací potomků zakladatele a během prohlídky návštěvníci nahlédnou do téměř osm staletí dlouhé historie jednoho rodu. Za pozornost stojí i zdejší kolekce mědirytin z období třicetileté války, která je jednou z největších monotematických sbírek grafických listů v Evropě.

Netopýr ušatý.

Sídlo nad řekou Sázavou hostí i další obyvatele, a to okřídlené. Na hradě každoročně tráví chladné období roku tři druhy netopýrů. Zimují v prostorném sklepě, který se nachází přímo pod hlavní částí hradu s expozicemi a slouží jako sklad dřeva na topení. Netopýři tu spí volně zavěšeni na stěnách těsně u stropu, na několika místech pak zalézají do drobných stropních výklenků. Jedná se o dosti chladné prostory, původně sloužily jako ledárna – skladoval se tu led. Zimují tu proto otužilejší druhy – netopýři černí, dlouhouší a ušatí. Odborníky je tato lokalita pravidelně sledována od roku 1999, i když přítomnost netopýrů zde byla zaznamenána již v 60. a 70. letech minulého století. Z této doby pocházejí údaje o zimování netopýra velkého a večerního, po roce 1999 už tu tyto druhy nebyly zastiženy. Tehdy byl také zjištěn letní výskyt netopýrů velkých na hradních půdách, mohlo se zřejmě jednat i o menší mateřskou kolonii. V současnosti využívají půdní prostory jako svůj přechodný letní úkryt pouze jednotliví samci, netopýři se zde možná zdržují také v období podzimních přeletů a námluv.

Od roku 2017 je možné se o letounech na šternberském hradě dozvědět více z výkladu průvodců. Při dětských prohlídkách obdrží malí návštěvníci pracovní list Netopýři na hradech a zámcích se zábavnými kvízy a úkoly. V blízkém okolí hradu je také ukrytá keška zařazená do série S Drákulou v netopýřím světě. Díky ní mohou příznivci geocachingu navštívit místo spojené s výskytem netopýrů a zároveň se dozvědí řadu zajímavostí ze světa létajících savců.  

Něco navíc:

Okolí řeky Sázavy lemované lesními porosty je v teplém období roku pro netopýry ideálním loveckým terénem. Staré stromy s dutinami a štěrbinami slouží pro některé druhy jako letní úkryty. Například samice netopýrů černých se v období odchovu mláďat s oblibou ukrývají za uvolněnou kůrou stromů. Údolí vodního toku také využívá řada živočichů jako přirozený migrační koridor. V lesích v blízkém okolí hradu se nachází několik starých štol, kde svůj zimní spánek tráví i další druhy netopýrů. Například netopýr vodní či řasnatý, vzácněji také netopýr dlouhouchý. Celkem tu bylo v zimním období zjištěno 9 druhů letounů.

Praktické informace:

Soukromý hrad Český Šternberk se tyčí nad stejnojmennou obcí u řeky Sázavy, cca 25 km východně od Benešova. Doputovat sem lze pohodlně vlakem, neboť hrad leží na trase Posázavského pacifiku. Nejbližší parkoviště se nachází cca 250 m od hradu. Návštěvníkům je památka přístupná od dubna do října, mimo tuto dobu si lze prohlídku objednat. Dny a časy se v jednotlivých měsících mohou lišit, více informací lze získat na www.hradceskysternberk.cz, e-mailu hrad@zsternberg.cz nebo telefonu 317 855 101.

Autoři fotografií: Radek Kouřík, Antonín Reiter a archiv správy hradu Český Šternberk.

Hrad Český Šternberk, úkryt netopýrů nad řekou Sázavou