První zmínky o hradě Humpolci se datují do poslední třetiny 14. století. První písemný záznam pochází z roku 1399 ve spojitosti s Jindřichem z Dubé, roku 1404 byl obležen a posléze dobyt Jindřichem z Rožmberka. V průběhu 15. až 16. století hrad s přilehlým panstvím vlastnily významné rody – páni z Leskovce, následně Trčkové z Lípy a páni z Říčan. V té době bylo sídlo přestavováno a doplňováno novými prvky. Jan Trčka z Lípy dal zbudovat renesanční reprezentační palác a pro zvýšení obranyschopnosti nové dělostřelecké opevnění, tzv. „bastión“. Teprve v polovině 16. století získává sídlo svůj dnešní název, Orlík. Začátek 17. století je dobou, kdy jeho sláva začíná uvadat – panstvo se stěhuje na zámek do Herálce a hrad je využíván pro hospodářské účely, počátkem století 18. slouží již jen jako myslivna. V následujících letech hrad postupně chátrá – vybavení je rozprodáváno a od 19. století se, jak bylo tehdy obvyklé, stává zdrojem laciného stavebního materiálu a je postupně rozebírán. V roce 1913 byly realizovány první práce na obnově hradu, později pokračovaly díky Klubu českých turistů v letech 1939–41. Po válce se hrad, opět na dlouho zapomenut, dále rozpadá.

Novodobá historie se na Orlíku začíná psát až roku 1992, kdy započaly rozsáhlé práce na záchranu památky, jež pokračují dodnes. Hrad je dnes v majetku města Humpolec a pečuje o něj sdružení Castrum o.p.s., ve spolupráci s řadou dobrovolníků. Návštěvníci mohou obdivovat starobylý areál s hradní bránou, baštou, zbytky opevnění a podsklepených paláců či černou hradní kuchyni s funkční replikou chlebové pece. Velkým lákadlem je od roku 2014 zrekonstruovaná hranolová věž s vyhlídkou do širokého okolí, navštívit lze také expozici o historii hradu ve správní budově. V lese pod hradem, nedaleko přístupové cesty, se na místě bývalého poplužního dvora nachází středověká studně s naučným panelem.

netopýr černý

Hradní zřícenina obklopená smíšenými lesy je dnes oblíbeným sídlem letounů. V době podzimního rojení (tzv. swarming) se sem slétají samci a samice několika druhů netopýrů, aby se pářili, někteří jedinci tu i přezimují. Typickými okřídlenými návštěvníky Orlíku jsou lesní druhy jako netopýr černý či ušatý, opakovaně zde byl zjištěn i náš největší druh, netopýr velký.

setkání s ochočeným netopýrem

Děti i dospělí se s tajuplnými obyvateli hradu mohou blíže seznámit s pomocí hravých pracovních listů Netopýři na hradech a zámcích, které jsou k dispozici v pokladně. V některých letech se na hradě koná také Mezinárodní noc pro netopýry. Za spolupráci při ochraně netopýřích úkrytů a osvětovou činnost obdržela správa hradu v roce 2020 ocenění v podobě památeční plakety Náš soused je netopýr.

Něco navíc:

K cestě na hrad je možné využít okružní naučnou stezku Březina seznamující s místní historií a přírodou. Stezka začíná v lesoparku nad Horním náměstím v Humpolci. Pojmenována byla po prvním řediteli Zemědělské školy v Humpolci, Otakaru Březinovi, který významně přispěl k poznání zdejší oblasti. Zhruba desetikilometrová procházka návštěvníky provede kolem pověstmi opředené skály Čertovky k zřícenině hradu Orlík, odpočinou si na romantickém místě u třech jezírek a dozví se o bývalém rýžovišti zlata Březince u Čejova, kde se dodnes nachází unikátní naleziště andalusitu.

S netopýry se lze setkat rovněž na nedalekém hradě Lipnice, kam je možné přímo z Orlíku doputovat po modré turistické značce.

Praktické informace:

Hrad Orlík leží 2 km severně od města Humpolec (dálnice D1 – exit 90). Parkoviště se nachází v obci Rozkoš, cca 300 m od hradu, příjezd k němu je ze silnice I 34 z Humpolce směrem na Havlíčkův Brod značen hnědými ukazateli ke kulturním cílům. Vlakem lze dorazit do obce Plačkov (2,5 km), autobusem do obce Rozkoš (500 m), na hrad vede žlutá turistická značka. Návštěvní doba je od dubna do října, dny a časy se v jednotlivých měsících různí. Více informací lze získat na webu www.castrum.cz/hrad-orlik, e-mailu info@hrad-orlik.cz nebo telefonu 607 461 131.

Autoři fotografií: Jaroslav Červený, David Fischer, Antonín Reiter, archiv správy hradu Orlík a Wikimedia Commons.

Hrad Orlík nad Humpolcem láká romantiky a netopýry