Bývalý areál městských jatek na severovýchodním okraji Třeboně je dnes sídlem záchranné stanice pro zraněné volně žijící živočichy. Nedaleko komplexu historických budov protéká Zlatá stoka lemovaná břehovými porosty dřevin. Kousek po proudu se na levém břehu nachází přírodní zahrada (Třeboňská přírodní učebna) se stromy, keři a kvetoucími bylinami. Na druhém břehu se rozkládají podmáčené louky protkané sítí vodních struh, na kterých jsou rozeseté tradiční, památkově chráněné, dřevěné seníky.

Staré stromy, historické budovy, jakož i spáry a dutiny v silničním mostě nad Zlatou stokou nabízí po celý rok mnoho typů netopýřích úkrytů. Klidná vodní zákoutí, rozkvetlá přírodní zahrada i podmáčená luka skýtají zase v letním období netopýrům prostřený stůl plný hmyzí potravy. V bezprostředním okolí záchranné stanice byly zatím zaznamenány minimálně 3 druhy – netopýr rezavý, n. nejmenší a n. vodní.

Navržená trasa vycházky

Od vchodu do Třeboňské záchranné stanice se vydejte směrem ke Zlaté stoce a následně podél jejího levého břehu kolem parkoviště směrem do přírodní učebny (zahrady) za mostem. Nad volným prostranstvím kolem stanice (1) můžete proti obloze pozorovat přeletující a lovící netopýry rezavé – lze je pozorovat ještě za světla (typická silueta s dlouhými úzkými křídly, lov ve volném prostoru, frekvence 23 kHz).

U Zlaté stoky a pod mostem (2,3) loví většinou v hojném počtu netopýři nejmenší (drobný netopýr s třepotavým letem, frekvence 55 kHz).

V areálu přírodní zahrady (4) lze ve volném prostoru nad loukou a záhony (proti obloze) pozorovat n. rezavé a kolem stromů poletující n. nejmenší. Najdete tu také netopýří budku, která slouží jako nabídka úkrytu pro štěrbinové druhy netopýrů (nerušit!).

Při návratu zpět se zastavte na mostku přes Zlatou stoku (5), kde můžete nad vodní hladinou zastihnout lovící netopýry vodní (let těsně nad hladinou, frekvence 43 kHz), kteří vyletují až za úplné tmy.

Netopýři se mohou podle aktuální potravní nabídky vyskytovat a lovit i na řadě dalších míst. Buďte tedy stále ve střehu a detektor mějte zapnutý po celou dobu vycházky.

Tip na další zajímavou aktivitu: V expozici Třeboňské záchranné stanice si můžete prohlédnout různé druhy živočichů z naší přírody. Při programech pro školy nebo speciálních akcích pro veřejnost lze pak zažít i blízké setkání s ochočenými trvale handicapovanými netopýry rezavými, Ocáskem a Růženou. Otevírací dobu stanice, nabídku programů pro školy i veřejnost a termíny komentovaných prohlídek naleznete na webu www.vydry.org.

Vycházka do okolí Třeboňské záchranné stanice ke stažení v pdf.