Krajinný park Lužánky se nachází v brněnské čtvrti Černá pole. Byl založen v roce 1786 a zaujímá rozlohu 22,4 ha. Jedná se o nejstarší veřejnosti přístupný městský park v ČR a jeden z prvních parků ve střední Evropě. Je vyhlášen kulturní památkou. Roste zde pestrá škála dřevin, z nichž velká část dosahuje značného stáří, a tudíž skýtá významné množství úkrytů pro ptáky a netopýry v rozličných dutinách a štěrbinách. V parku se střídají porosty stromů a travnatá prostranství s keřovými zákoutími. Protéká tudy potok Ponávka, překlenutý na několika místech dřevěnými můstky. Na potoce bylo během revitalizace parku koncem 20. století vybudováno malé jezírko s ostrůvkem. K vidění je zde také kašna s pískovcovým sousoším. Obě vodní plochy (jezírko i kašna) slouží netopýrům jako napajedla.

Při průzkumu v letech 2015 a 2016 bylo v parku pozorováno 59 druhů ptáků, z toho 45 v hnízdním období a 25 hnízdících (podrobnější informace najdete ve studii Černého a Šebely 2018). Při chiropterologickém výzkumu zde byl potvrzen výskyt 7 druhů netopýrů: netopýr nejmenší, n. hvízdavý, n. večerní, n. rezavý, n. vodní, n. ušatý a n. Saviův.

Navržená trasa vycházky

Ideálním výchozím bodem je vstup do parku v blízkosti zastávky Pionýrská. Vydejte se první odbočkou vlevo kolem základny Veřejné zeleně města Brna a dojdete na rozcestí, kde spatříte monumentální jasan ztepilý s mnoha dutinami (1). Budete-li mít štěstí, uvidíte ještě za šera vyletovat z některé z dutin netopýry hvízdavé (jeden z našich nejmenších druhů netopýrů s typickým třepotavým letem, frekvence 43–49 kHz).

Pokud nezastihnete netopýry vyletovat přímo z úkrytu, s jistotou je uslyšíte cestou ke kašně či přímo u ní (2). Popřípadě objevíte jiný strom s dutinou, kterou aktuálně jedinci tohoto či jiného druhu obývají (netopýři své úkryty střídají v závislosti na ročním období a počasí). Jak u kašny (2), tak u jezírka (3) můžete narazit i na další druhy netopýrů.

Jsou to zejména netopýr nejmenší (velikostně, vzhledově i způsobem letu se podobá netopýru hvízdavému, vysílá však signály na frekvenci 52–57 kHz) a netopýr rezavý, který loví často ještě za světla vysoko v otevřeném prostoru (typická větší silueta s dlouhými úzkými křídly, frekvence 18–26 kHz). Dalším druhem, který lze pozorovat ještě před setměním, je netopýr večerní (velikost těla podobná jako u n. rezavého, avšak silueta s kratšími širšími křídly, často létá po stejné dráze tam a zpět, frekvence 24–27 kHz). Setkat se zde můžete i s netopýrem vodním, létajícím těsně nad vodní hladinou (středně velký druh, frekvence 38–47 kHz) a netopýrem ušatým, který loví typicky blízko korun stromů (středně velký netopýr, tichý signál, frekvence 25–35 kHz). Za pomyslnou třešničku na dortu můžete považovat pozorování netopýra Saviova (menší netopýr, loví na otevřených prostranstvích, frekvence 32–35 kHz). Jedná se o poměrně vzácný druh, jehož nálezy v ČR jsou spíše ojedinělé, nejhojněji je však zaznamenáván právě na Brněnsku.

Netopýři se mohou podle aktuální potravní nabídky vyskytovat a lovit i na řadě dalších míst. Buďte tedy stále ve střehu a detektor mějte zapnutý po celou dobu vycházky.

Tip na další zajímavé pozorování: Všude po parku pobíhají rezavé i černé formy veverky obecné. V potůčku můžete pozorovat spousty karasů zlatých (červeně zbarvených). Tam, kde se ve vodě vyskytuje vegetace, lze spatřit skokany skřehotavé. Na ostrůvku v jezírku hnízdí kachny divoké.

Vycházka do brněnského parku Lužánky ke stažení v pdf