Stromovka dříve bývala královskou loveckou oborou, v současnosti je udržována jako anglický přírodně krajinářský park. Charakteristické je pro ni množství starých stromů rostoucích ve skupinách, alejích, nebo i solitérně stojících, mezi nimiž se prostírají rozsáhlé travnaté plochy. V centrální části parku se nachází několik rybníků, vzájemně propojených kanály, při severozápadním okraji území je významnou vodní plochou slepé rameno Vltavy (Malá říčka).

Tato pestrost stanovišť láká mnohé druhy živočichů od hmyzu přes obojživelníky, vodní ptáky až po netopýry. Ti zde nalézají dostatek potravy, ale také úkryty v dutinách a štěrbinách stromů. Údolí podél řeky Vltavy využívají netopýři jako letový koridor při migracích, stromové úkryty zde proto hojně osídlují zejména v době námluv a zimování. Celkem bylo ve Stromovce dosud zjištěno 11-12 druhů letounů: netopýr velký, n. řasnatý, n. vodní, n. večerní, n. rezavý, n. pestrý, n. černý, n. parkový, n. hvízdavý, n. nejmenší a n. ušatý, příp. dlouhouchý.

Další informace o Stromovce a netopýrech najdete v našem článku.

Navržená trasa vycházky

Výchozím bodem je Šlechtova restaurace.

Odsud sejděte dolů k rybníku Srpeček (1). Vysoko nad vodou zde loví netopýři rezaví – večer vyletují jako první, lze je pozorovat ještě za světla (typická větší silueta s dlouhými úzkými křídly, lov ve volném prostoru, frekvence 23 kHz).

Přes dřevěnou lávku projděte na Dubový pahorek (2). Jedná se o bývalý ostrůvek v původním velkém rybníku. Na kmeni stromu je zde vyvěšena masivní dřevocementová budka pro netopýry, která slouží jako náhrada za úkryty zaniklé při kácení. Kolem korun stromů často létá netopýr nejmenší (drobný netopýr s třepotavým letem, frekvence 55 kHz).

Sejděte z pahorku na druhou stranu a dejte se po cestě doprava (3). Nad travními porosty loví netopýři rezaví, můžete zde obdivovat jejich letecké umění.

Nakonec se zastavte u Rudolfova rybníka (4). Podél stromů a keřů – často po stejné dráze tam a zpět – tu létá netopýr večerní (velikost těla podobná jako u n. rezavého, avšak silueta s kratšími širšími křídly, frekvence 24-27 kHz). U rybníka se vyplatí počkat do doby, kdy se více setmí a na lov vyletí netopýři vodní (středně velký netopýr, let těsně nad hladinou, frekvence 43 kHz).

Netopýři se mohou podle aktuální potravní nabídky vyskytovat a lovit i na řadě dalších míst. Buďte tedy stále ve střehu a detektor mějte zapnutý po celou dobu vycházky.

Tip na další zajímavé pozorování: U Malé říčky jsou k vidění stopy po činnosti bobra evropského (okusy na stromech). O životě bobrů se více dozvíte na informačních cedulích.

Vycházka do Stromovky ke stažení v pdf.