Přítomnost netopýrů na půdě může uniknout naší pozornosti – zejména pokud se jedná o některý ze štěrbinových druhů, které tvoří menší kolonie a nejsou příliš nápadné. Ale i početná kolonie netopýra velkého může být překvapením, zvlášť u málo navštěvované půdy. Někdy se také netopýři mohou v podkroví objevit úplně nově, například když se přestěhují z jiného, zaniklého úkrytu. Kromě přímého pozorování netopýrů visících na trámech existují ještě další možnosti, jak jejich výskyt odhalit, třeba i v době, kdy se netopýři zrovna v úkrytu nezdržují.

  • Nejspolehlivější stopou je výskyt netopýřího trusu. Ten se podobá myšímu, lze jej však poměrně snadno odlišit. Při promnutí mezi dvěma prsty je myší trus tvrdý, zatímco trus netopýrů se rozpadne na jednotlivé součásti – zbytky hmyzích tělíček. Trus lze nalézt nejčastěji na podlaze půdy pod místem, kde netopýři odpočívají. V případě výskytu velké kolonie se v těchto místech může nahromadit značné množství trusu, zejména za delší časové období. Mezi další známky přítomnosti netopýrů patří také tmavé zbarvení trámů v místech, kde netopýři pravidelně odpočívají, případně zbarvení vletových otvorů (toto zabarvení vzniká v důsledku koncentrace kožního mazu přítomného v srsti netopýrů).
  • Štěrbinové druhy netopýrů přes den odpočívají zalezlé ve skulinách v podstřeší, v hřebeni střechy nebo za dřevěným obložením zdí. Někdy se však prozradí při svém večerním výletu za potravou. Obyvatelé chalup, chat a dalších menších budov tak můžou za soumraku pozorovat, jak kolonie netopýrů postupně opouští svůj úkryt. I tito netopýři po sobě zanechávají stopy v podobě trusu, který lze najít například na zemi podél zdi domu, na omítce či na okenním parapetu.
  • V  některých případech mohou být nápadné i hlasové projevy netopýrů. Samice a mláďata v kolonii se dorozumívají sociálními hlasy, které jsou na rozdíl od ultrazvukových echolokačních signálů pro člověka slyšitelné. Tyto zvuky připomínají vrzání či skřípání a mohou se ozývat nejen v noci, ale i v denních hodinách.

Pokud jste zjistili výskyt netopýrů ve svém domě a máte jakýkoliv dotaz či pochybnosti, kontaktujte nás. Užitečné informace pro řešení problémů s trusem nebo pro plánování rekonstrukce půdy s netopýry najdete v netopýří poradně.

Jak odhalit výskyt netopýrů
Jak odhalit výskyt netopýrů