• Vrápenec s mláídětemSluncem vyhřáté půdy vyhledávají především samice netopýrů. Přilétají, aby zde porodily a odchovaly mláďata. Zdržují se tu jen několik měsíců v roce (přibližně od dubna do srpna). Vytvářejí přitom menší či větší seskupení – říká se jim letní kolonie.
  • Netopýři jsou společenští živočichové. V letní kolonii může být třeba jen deset samic, ale u některých druhů i několik stovek či tisíc jedinců. V každém případě tento způsob života přináší netopýrům výhody.
  • Každá netopýří samice má jen jedno mládě (nanejvýš u některých druhů dvě). O mládě se intenzivně stará – nejen že ho krmí a čistí, ale později ho také učí lovit vhodnou potravu a ukazuje mu osvědčené úkryty. Učení je v životě netopýrů velmi důležité.
  • Netopýří mláďata se rodí v červnu nebo začátkem července. Zpočátku je mládě slepé a holé a je zcela závislé na péči matky. Živí se mateřským mlékem.
  • Samice každý večer opouští své mládě a vydává se na lov hmyzu. Mláďata z kolonie se shluknou a navzájem se zahřívají. Po návratu do úkrytu si každá samice najde ve shluku svoje mládě, které pozná zejména čichem.
  • Mládě docela rychle roste a ve věku 4-5 týdnů začíná se svou matkou podnikat první výlety za lovem potravy. Ve věku šesti týdnů je mládě již dorostlé do velikosti dospělého a zcela přestává pít mateřské mléko.
  • A co v době od dubna do srpna dělají samci? Ti se péčí o potomstvo nezabývají. Jsou obvykle samotářští a jejich hlavní starostí je lov potravy.
  • Na konci léta, když už jsou mláďata samostatná, netopýři půdu opustí. V tomto období se samci vyhledávají se samicemi a dochází k páření. Během podzimu se netopýři postupně stěhují do podzemí. V jeskyních, štolách či sklepích se následně ukládají do hlubokého zimního spánku a tak přečkávají nepříznivé období nedostatku potravy.
  • Do osvědčených tradičních úkrytů na půdách se netopýři každoročně vracejí. Pokud se podmínky nezmění, může jednu půdu daná kolonie využívat po celá desetiletí. Jak je to možné?
  • I přes svou malou velikost jsou netopýři překvapivě dlouhověcí. Kroužkování netopýrů ukázalo, že se vcelku běžně dožívají stáří okolo deseti či patnácti let. Je ale známa i řada případů, kdy netopýři dosáhli třiceti či dokonce čtyřiceti let (úplný rekord je 41 let).
  • Znalost úkrytů se předává z generace na generaci. U některých druhů jsou samice v dané kolonii navzájem příbuzné, jedná se vlastně o skupinu babiček, dcer, vnuček, sester, sestřenic a tet. A všechny se na své oblíbené půdě každoročně znovu setkávají.

Pokud vás zajímá, co všechno se v takové letní kolonii děje, podívejte se do na online přenos.

Jak se žije na půdě
Jak se žije na půdě