• Netopýři jsou hmyzožraví. V zimě však hmyz není aktivní a netopýři by tak nenašli dostatek potravy. Chladnou část roku proto tráví v hlubokém zimním spánku (hibernaci). Je to zvláštní stav strnulosti, kdy netopýr výrazně sníží teplotu svého těla (zhruba o 30°C). Také srdeční činnost a dýchání jsou velmi zpomalené. Tímto způsobem netopýři šetří energii, kterou během zimování čerpají jen ze zásob podkožního tuku.
  • Podzemní prostory (jeskyně, štoly, sklepy, staré vojenské pevnosti, chodby v přehradních nádržích apod.) jsou místa se stálou teplotou a vysokou vlhkostí. Právě tyto podmínky netopýři potřebují pro úspěšné zimování.
  • Během období zimního spánku se netopýr občas vzbudí, aby „vykonal potřebu“ nebo se napil. Může i přeletět do jiného úkrytu, pokud mu ten stávající přestal vyhovovat.
  • Některé druhy netopýrů v podzemí volně visí na stěně nebo na stropě. Najdeme je v typické poloze hlavou dolů. Jiní netopýři zalézají do různých štěrbin a puklin, jsou pak mnohem méně nápadní a odhalí je jen oko zkušeného pozorovatele.
  • Zimní spánek trvá od konce listopadu do března. Během dubna netopýři podzemí opouštějí a stěhují se do jiných úkrytů. Samice pak v letních koloniích odchovávají mláďata. Až na konci léta se opět setkávají se samci a probíhá období námluv. Teplé podzimní dny netopýři zároveň využívají k tomu, aby se co nejvíce vykrmili a vytvořili si dostatečné zásoby podkožního tuku na zimu.
  • I když se v ČR vyskytuje celkem 27 druhů letounů, pravidelně v podzemí zimuje jen část z nich. Jsou to jednak pravé „jeskynní druhy“, jako je vrápenec malý, netopýr velký a brvitý. Najdeme zde ale také třeba netopýra vodního či ušatého. V podzemí tráví zimní spánek i netopýr černý, který po zbytek roku žije ve stromových úkrytech v lesích.
  • Některým druhům netopýrů podzemní prostory pro hibernaci nevyhovují, potřebují místa chladnější a s menší vlhkostí. Patří mezi ně například netopýr rezavý, ten zimuje v dutinách stromů, ve štěrbinách skal či panelových domů. V podzemí se s ním nesetkáme.
  • Jedna věc však platí pro všechny naše letouny: během zimního spánku jsou velmi zranitelní. Při každém probuzení musejí zahřát tělo do aktivního stavu, při tom ovšem spotřebují velkou část svých tukových rezerv. Pokud se tato situace opakuje častěji, může netopýr i uhynout. Je proto velmi důležité zimující netopýry nerušit!!!
  • Aby měli hibernující netopýři dostatek klidu, bývají vchody do starých štol opatřené mřížemi, které zamezují vstupu nežádoucím návštěvníkům. Jeskyně a další podzemní turistické lokality jsou v zimním období uzavřeny.
Kdo to spí v podzemí?