V rámci akce „Náš soused je netopýr“ byli oceněni další lidé, kteří mají radost z přítomnosti netopýrů ve svém domě, pomáhají při jejich ochraně nebo jim vytvářejí nové úkryty v podobě budek. Tentokrát převzali památeční plaketu a certifikát rodina Otáhalova ze Zlína, manželé Ševečkovi ze Třtice, paní Kozubík-Pechová z Košíků a pan Matoušek ze Zlína. Více na webu www.sousednetopyr.cz. Akce probíhá v rámci projektu podpořeného MŽP.

Klub přátel netopýrů se rozrůstá