První krok k založení hradu učinil pravděpodobně kolem roku 1226 Přemysl Otakar I. Další budování je pak doloženo za vlády Václava I., který zde v polovině 13. století přijal poselstvo svého odbojného syna a české šlechty a dal je uvěznit ve věži. Výstavba pokračovala ještě i ve druhé polovině 13. století za Přemysla Otakara II., kdy vznikl královský palác a opevnění. Brzy na to však rod Přemyslovců vymřel po meči a sídlo přešlo do rukou Rožmberků. Nejslavnější éra Zvíkova se ale datuje do doby vlády Karla IV., který o něj pečoval a často tu pobýval. Do dostavby Karlštejna byly pravděpodobně v tzv. Hlízové věži dočasně uloženy korunovační klenoty. Mohutná čtvercová věž, vybudovaná kolem roku 1230, je tvořena ze 44 vrstev hrubě opracovaných kvádrů – hlíz a je nejstarší zachovanou částí hradu. Pozoruhodné je, že dodnes dobře viditelné kamenické značky byly kdysi považovány za tajemné runové písmo a věž tak byla původně pokládána za mnohem starší. Tyto značky však existují i na dalších místech, kde působila zdejší stavební huť a dnes jsou k vidění i na novém turistickém razítku.

Charakter královského hradu si Zvíkov udržel až do třetí třetiny 16. století, kdy rod pánů ze Švamberka provedl rozsáhlé renesanční úpravy. Z dalších vlastníků jmenujme alespoň poslední urozené hradní pány, kterými byli Schwarzenbergové. Ti hradní komplex od konce 19. století postupně rekonstruovali a jejich majetkem zůstal až do roku 1948. Poté Zvíkov přešel do rukou československého státu a v současnosti je v péči Národního památkového ústavu. Nejcennější částí hradu, kterou mohou návštěvníci obdivovat, je kaple sv. Václava. Ta se stavebně dochovala v podobě, jakou měla ve 13. století, v době svého vzniku.

Skupinka zimujících netopýrů velkých.

Bývalý královský hrad dnes hostí obyvatele z řádu letounů. Zvíkov je významným a druhově bohatým jihočeským zimovištěm těchto vzácných létajících savců. V hradních sklepeních pravidelně tráví zimu několik druhů netopýrů, nejpočetněji tu bývá zastoupen netopýr velký a netopýr hvízdavý. Dále zdejší podzemí v chladné části roku obývají netopýři vodní, černí, ušatí a dlouhouší, méně často se vyskytnou také netopýři řasnatí či večerní. Celkem na Zvíkově zimuje až 60 jedinců. V roce 2015 tu byl dokonce zaznamenán i vzácný netopýr alcathoe.

Od srpna 2017 je nedaleko hradu Zvíkov ukrytá keška zařazená do série S Drákulou v netopýřím světě. Díky ní mohou příznivci geocachingu navštívit místo spojené s výskytem netopýrů a zároveň se dozvědí řadu zajímavostí ze světa létajících savců. Pro děti (i dospělé) jsou v pokladně hradu k dispozici pracovní listy Netopýři na hradech a zámcích.

Něco navíc:

Netopýr hvízdavý.

Početný výskyt netopýrů na Zvíkově s velkou pravděpodobností souvisí s jeho polohou na soutoku Vltavy a Otavy. Velké řeky, zejména ty orientované v severo-jižním směru, totiž netopýři často využívají pro orientaci v krajině při svých přeletech a migracích. Pokud se na takové migrační trase nachází vhodný úkryt, bývá pak letouny hojně využíván. Na Zvíkově pravidelně zimuje i skupina asi 25 netopýrů hvízdavých. Tento druh si údolí řeky Vltavy obzvlášť oblíbil. Odborníci nedávno zjistili, že v obtokovém tunelu Slapské přehrady zimuje více než 4000 jedinců tohoto druhu.

Praktické informace:

Státní hrad Zvíkov leží v jižních Čechách, cca 18 km severně od Písku. Parkoviště se nachází zhruba 400 m od hradu, přímo pod hrad lze doputovat v letní sezóně také lodní dopravou. Vedou sem dvě značené turistické cesty a cyklotrasa. Otevřeno je od dubna do října, dny a časy, kdy je hrad přístupný, se však mohou v jednotlivých měsících lišit. Více informací lze získat na hrad-zvikov.cz, na e-mailu: zvikov@npu.cz nebo telefonu: 382 285 676.

Autoři fotografií: Jaroslav Červený, David Fischer, Petra Schnitzerová, archiv správy hradu Zvíkov, Wikimedia Commons.

Královský hrad Zvíkov si oblíbili netopýři