Kaple z nádvoříValdštejn byl založen předky pánů z Valdštejna již kolem roku 1260. A tak je tento hrad, rozkládající se na třech samostatných pískovcových blocích, nejstarším v Českém ráji. Obsazení husity, loupeživými rytíři a časté střídání majitelů bylo příčinou, že se ostrožný hrad později rozdělil na hrady dva. Koncem 15. století byl zcela opuštěn a teprve v 18. století jej k nové slávě pozvedli opět Valdštejnové. Ti zde v prostředí ruin rodového sídla, okolních lesů a skal vybudovali romantické poutní místo. Nyní jsou všechny části hradu propojeny mosty a tvoří tak opět jeden celek. Poslední urození majitelé, Lexové z Aehrenthalu, protkali počátkem 19. století krajinu turistickými cestami a zpřístupnili Valdštejn veřejnosti.

hrad-se-rozklada-na-trech-piskovcovych-blocichDnes je tato památka v majetku města Turnova a ročně ji navštíví více než 60 tisíc turistů. Ti se zde obdivují například kapli sv. Jana Nepomuckého s originály barokních soch, romantickému paláci stojícímu na místě původního středověkého paláce či expozicím ve starobylém sklepení věnovaným pískovcům, archeologii a historii hradu. Návštěvníkům jsou přístupné i další součásti hradu, jako například kaplička sv. Jana Křtitele s údajnou podobou K. H. Máchy a klasicistní dům s portrétní galerií rodu Lexů z Aehrenthalu.

samice-vrapence-maleho-s-mladetem-na-valdstejne
Samice vrápence s mládětem.

Hrad je významným letním sídlem vrápenců malých. V současné době tu kolonie zhruba stovky samic s mláďaty obývá jakousi „půdu“, která vznikla v době romantismu pultovým zastřešením ruin původní středověké stavby. Někteří vrápenci malí sídlo neopouštějí ani v chladném období roku a spolu s dalšími druhy, jako jsou netopýr velký, černý, severní, ušatý či řasnatý, zimují ve sklepení hradu. Valdštejn však patří k významným lokalitám také v době podzimní migrace a tzv. rojení netopýrů („swarming“). Samci a samice se zde setkávají a také se tu páří. V tomto období bylo na hradbách během výzkumů odchyceno mnoho různých druhů, například netopýr vodní, Brandtův, velkouchý, večerní a další.

Zajímavosti ze života zdejších okřídlených obyvatel se návštěvníci dozvědí z výkladu průvodců. V pokladně hradu si také mohou vyzvednout pracovní list Netopýři na hradech a zámcích, který je určen dětem i jejich rodičům a učitelům.

Zástupci správy hradu Valdštejn a města Turnov získali v roce 2011 plaketu Náš soused je netopýr za příkladnou spolupráci a šetrný postup při rekonstrukci hradu. Díky jejich vstřícnému přístupu se zde letounům nadále daří, o čemž svědčí i postupně vzrůstající početnost letní kolonie vrápenců.

Něco navíc:

Rh.hip_Kost_12.7.2011eCelá oblast Českého ráje je právě pro teplomilné vrápence malé velmi významná. Vyhovuje jim zdejší příznivé klima a nacházejí tu bohatou nabídku úkrytů. Kromě hradu Valdštejn se letní kolonie vyskytují také na hradu Kost, zámku Hrubá Skála, ale i na půdách menších obytných budov, jako jsou některé chalupy či mlýny. Pseudokrasové jeskyně v pískovcových skalách pak využívají vrápenci pro zimování (např. jeskyně Krtola v Příhrazských skalách nebo jeskyně Sklepy pod Troskami).

V roce 1955 byla zdejší unikátní krajina, jako první v Československu, vyhlášena Chráněnou krajinnou oblastí (CHKO Český ráj). Dnes je tato i geologicky velmi cenná oblast také součástí prestižní Sítě Evropských geoparků a Světové sítě geoparků UNESCO. Více informací o geoparku Český ráj naleznete zde: www.geopark-ceskyraj.cz

Praktické informace:

Návštěvní sezóna na Valdštejně trvá od dubna do října. V těchto dvou měsících je otevřeno pouze o víkendech a ve svátky, jinak denně, v květnu mimo pondělí. Prohlídka hradu probíhá samostatně či s průvodcem. Hrad se nachází cca sto kilometrů SV od Prahy v Českém ráji. Nejbližší vlakové stanice jsou Turnov-město a Karlovice-Sedmihorky. V letní sezóně v oblasti jezdí turistické autobusy přepravující i jízdní kola, nejvhodnější jsou zastávky v Mašově, Sedmihorkách a Hrubé Skále. Automobil lze ponechat na parkovišti pod hradem a dojít po pěší cestě (700 m) či cyklostezce (cca 2 km) na hrad. Více informací na www.hrad-valdstejn.cz nebo na info@hrad-valdstejn.cz či tel. 739 014 104 nebo 733 565 254.

Valdštejn

Autoři fotografií: Daniel Horáček, Petra Schnitzerová a správa hradu Valdštejn.

Na hradě Valdštejn si dávají dostaveníčko vrápenci a netopýři