Na půdě, tam to žije! – aneb poznejte tajemný svět netopýrů (2015-2017)

Projekt probíhal od října 2015 do prosince 2017. Jeho cílem bylo zlepšit ochranu druhů netopýrů vázaných na úkryty v budovách, a to zejména těch, které vytvářejí letní kolonie na půdách.

Přehled výstupů

V rámci tohoto projektu byly vytvořeny nové webové stránky napude.sousednetopyr.cz, které atraktivní formou prezentují téma výskytu netopýrů na půdách budov a motivují ke spolupráci na ochraně netopýrů a jejich úkrytů. Součástí webu je interaktivní netopýří mapa, pomocí které jsou prezentovány tipy na výlety na hrady, zámky, kláštery a další turistické lokality, kde žijí netopýři a kde se o nich návštěvníci mohou dozvědět více. Do konce roku 2017 zde byly postupně zveřejněny články o 34 lokalitách, které spolupracují na propagaci netopýrů. Na třech z nich byly spuštěny tzv. netopýří pozorovatelny, kdy je přímý přenos dění v kolonii promítán na obrazovku umístěnou v pokladně či na prohlídkové trase. Na 15 lokalitách byly informace o netopýrech začleněny do výkladu průvodců. Dále bylo vytvořeno 10 typů pracovních listů pro děti, které jsou k dispozici návštěvníkům na 21 lokalitách (pdf jsou ke stažení na webu). Na závěr byl vydán informační leták s mapou zapojených lokalit „Kam na výlet za netopýry“.

Na webových stránkách byl zveřejněn také odkaz na online přenos z letní kolonie netopýrů s doprovodným příběhem konkrétního člena kolonie psaného formou netopýřího deníku (celkem 19 příspěvků).

Byla vytvořena nová putovní výstava “Netopýři tajemní a zranitelní“, která byla prezentována na 6 lokalitách. Bylo zorganizováno celkem 92 osvětových akcí pro veřejnost (přednášek, exkurzí, akcí v rámci Mezinárodní noci pro netopýry atd.) a připravena nová geocachingová hra – série “S Drákulou v netopýřím světě”, zahrnující 10 keší.

V rámci akce „Náš soused je netopýr“ bylo plaketami a certifikáty oceněno 27 vlastníků objektů s úkryty netopýrů.

Po celou dobu projektu byl zajištěn poradenský servis, v rámci kterého bylo poskytnuto 1661 konzultací. Bylo uspořádáno 6 vzdělávacích seminářů pro majitele a správce budov a veřejnou správu. Na půdách s koloniemi netopýrů bylo pomocí speciálních cedulek označeno 60 výletových otvorů.

 

Autorem projektu je Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON), odborná organizace, která se dlouhodobě věnuje výzkumu a ochraně netopýrů a jejich biotopů na území ČR.

Projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí logoStátní fond životního prostředí ČR logo

 

Na kofinancování některých aktivit se finančně podílelo Hlavní město Praha