konopisteHrad Konopiště založil ve 13. století nedaleko svého rodového sídla Benešova, po vzoru francouzských pevností, pražský biskup Tobiáš. V průběhu následujících staletí se zde vystřídala řada majitelů a také hrad samotný prošel velkou proměnou. Do dnešní finální zámecké podoby jej dovedl poslední urozený majitel, František Ferdinand d´Este, následník císařského trůnu zavražděný i s manželkou v roce 1914 v Sarajevu. V roce 1921 převzal zámek československý stát a zčásti ho otevřel veřejnosti. Za II. světové války zde sídlil hlavní štáb SS, po osvobození pak bylo Konopiště návštěvníkům znovu zpřístupněno.

Muzeum sv. Jiří.

Arcivévoda František Ferdinand d´Este se sem za svého života často uchyloval pro neshody na císařském dvoře kvůli nerovnému sňatku s Žofií Chotkovou. Kromě přestavby sídla dal kolem založit rozlehlý krajinářský park, vybudovat růžovou zahradu se skleníky a naplnil své sídlo bohatými uměleckými sbírkami a loveckými trofejemi. To vše je zde možné obdivovat dodnes a také dva unikáty, jimiž jsou historická střelnice s pohyblivými a akustickými terči a muzeum sv. Jiří. Obsáhlá monotematická sbírka s motivy tohoto světce a mučedníka nemá u nás obdoby.

n-velky2
Netopýři velcí zimující ve sklepě.

Zámek Konopiště patří mezi významné netopýří lokality ve středočeském kraji. Sklepy a půdy zámku a také rozsáhlý zámecký park obývá 12 druhů těchto tajuplných nočních lovců. Pravidelně tu zimuje 6 druhů netopýrů (n. velký, n. řasnatý, n. vodní, n. ušatý, n. dlouhouchý a n. černý). Jejich početnost v různých letech kolísá v závislosti na konkrétním průběhu zimy, většinou se ale pohybuje kolem 20 – 30 zvířat, nejpočetnější bývá netopýr velký. Netopýři přečkávají zimu nejčastěji ve starých pivovarských sklepích ve svahu pod zámkem.

dlouhouchy
Netopýr dlouhouchý – noční návštěvník zámeckých půd.

V teplém období roku využívají netopýři jako přechodný úkryt i zámecké půdy, kde byly nalezeny pobytové stopy netopýrů ušatých a netopýrů rezavých, v minulosti tu byli zastiženi také netopýři velcí. Rozsáhlý zámecký park s množstvím starých doupných stromů, rybníkem, tůněmi a Konopišťským potokem je také významným netopýřím stanovištěm. Běžně se zde můžeme setkat s netopýrem rezavým, nad hladinou rybníka loví netopýři vodní, v korunách stromů netopýři hvízdaví, parkoví či nejmenší a světla lamp podél cest využívají k lovu netopýři večerní. Na Konopišti to tedy v noci opravdu žije!

Sklepy, které netopýři využívají pro zimování, si návštěvníci mohou prohlédnout během některých speciálních akcí, jako je např. Hradozámecká noc a při troše štěstí se tak s tajuplnými obyvateli hradu setkat osobně. Na zámku jsou také pravidelně pořádány přednášky o netopýrech pro veřejnost, zpravidla v srpnu v rámci Mezinárodní noci pro netopýry. V průběhu roku jsou během akcí pro děti k dispozici pracovní listy Netopýři na hradech a zámcích. V zámeckém parku je ukrytá keška zařazená do série S Drákulou v netopýřím světě. Díky ní mohou příznivci geocachingu navštívit místo spojené s výskytem netopýrů a zároveň se dozvědí řadu zajímavostí ze světa létajících savců.

Něco navíc

Pravidelné sčítání netopýrů zimujících v zámeckých sklepích realizuje ČESON ve spolupráci se Správou zámku Konopiště od roku 1993. První údaje o netopýrech na této lokalitě však pocházejí již z  padesátých let 20. století. Historické záznamy hovoří dokonce o výskytu vzácného vrápence malého, který zde však po roce 1980 již nebyl zastižen. Za spolupráci při ochraně netopýrů byla správa zámku v roce 2016 oceněna plaketou Náš soused je netopýr.

V zámeckém příkopu je možné sledovat medvěda ušatého, též zvaného medvěd himalájský. Tradice zdejšího „medvědária“ sahá až do poloviny 19. století.

Velkým lákadlem je také růžová zahrada s tropickými a subtropickými skleníky a množstvím růží oceňovaných často na výstavách.

Rozsáhlým areálem zámeckého přírodně krajinářského parku pak prochází naučná stezka „Historie a příroda konopišťského zámeckého parku“. Dvanáct zastavení je věnováno historii parku, sochařské výzdobě i přírodním zajímavostem. Více zde: http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-konopiste.htm

Praktické informace

Čtyři prohlídkové okruhy jsou otevřeny od 1. dubna do 31. října, některé až do 30. listopadu (v listopadu jen o víkendech). Od prosince do března je zámek uzavřen (s výjimkou jednorázových akcí). K parkování slouží dvě placená parkoviště, o víkendech a svátcích v období od 4. 6. do 28. 9. 2016 lze využít pravidelnou autobusovou linku meziměstské dopravy jedoucí z Prahy Roztyl ke Konopišti. Rezervace prohlídek na tel: +420 317 721 366 nebo emailu: rezervace@zamek-konopiste.cz. Více informací zde: https://www.zamek-konopiste.cz/cs

Konopiste

Autoři fotografií: Jaroslav Červený, Dita Weinfurtová, Jana Sedláčková, Petra Schnitzerová a archiv správy státního zámku Konopiště.

Na zámku Konopiště Vás čeká setkání s netopýry, medvědy a Sv. Jiřím