První písemná zmínka o hradišti v Opočně pochází z roku 1068. Počátkem 14. století na jeho místě rod Drslaviců vystavěl gotický hrad, jehož přesnou podobu však dnes neznáme. Jak bývalo obvyklé, vlastníci se zde poté rychle střídali. Významný byl rok 1495, kdy zdejší panství získal rytířský rod Trčků z Lípy, jenž zde pak sídlil téměř 150 let. První z nich, Mikuláš, zde založil rozsáhlé panství s výnosným hospodářstvím, jehož významnou součástí bylo později i vaření piva. Neblaze však proslul svou krutostí, neboť nechal pro nevěru na Opočně zazdít svou manželku, Kateřinu ze Šelemberka.

Posledními správci s modrou krví, proslulými rozsáhlými sbírkami a pořádáním nákladných honů, byli příslušníci rodu Colloredo (později Colloredo-Mansfeld). Ti zámek vlastnili až do roku 1942. V současnosti o Opočno pečuje Národní památkový ústav. Potomci posledních šlechticů vedou o zámek dlouhotrvající restituční spor, jenž ani v roce 2017 stále není u konce. Unikátem zdejšího zámku je rozsáhlá expozice historických zbraní a zbroje, patřící k nejvýznamnějším v České republice. K vidění jsou zde i obrazy, sklo či knihy a také podivuhodná etnografická sbírka získaná během dobrodružných cest posledního majitele zámku, Josefa Colloredo-Mannsfelda.

Letní kolonie netopýrů velkých.

Opočenský zámek je významným východočeským útočištěm letounů. Na půdě sídlí početná letní kolonie netopýra velkého. Každoročně od června do srpna tu 130 – 200 samic tohoto našeho největšího druhu přivádí na svět svá mláďata. Kromě toho zdejší podkroví využívá také 10 – 15 samic netopýra večerního s mláďaty. Zatímco netopýři velcí visí natěsnáni k sobě v hřebeni půdy či na okolních trámech, netopýři večerní se se svým dorostem ukrývají takřka výhradně ve štěrbinách spojů velkých trámů.

Zimující vrápenec malý.

Ani v zimě není sídlo osiřelé, neboť místní podzemní prostory slouží jako důležité zimoviště. Jedná se o staré sklepy přímo pod zámkem, vykopané částečně v opukovém podloží, jež je zde místy dobře patrné. Tady každoročně tráví zimu 100 – 200 vrápenců malých. Je velmi pravděpodobné, že se v blízkosti zimoviště nachází také úkryt letní kolonie vrápenců, ten se však odborníkům zatím nepodařilo najít. Samice s mláďaty mohou například využívat půdu některé z velkých budov v blízkém okolí zámku, jako je pivovar, staré sýpky nebo činžovní domy. V menších počtech bývají v zámeckém podzemí zastiženi i zimující netopýři velcí, černí, ušatí a dlouhouší. První údaje o výskytu netopýrů a vrápenců na Opočně pocházejí z 60. let 20. století, pravidelně je však lokalita odborníky sledována až od roku 1995.

Návštěvníci se mohou s tajemným životem netopýrů blíže seznámit prostřednictvím výkladu průvodců, pro děti i dospělé jsou určeny také pracovní listy Netopýři na hradech a zámcích a Netopýři v parcích, které jsou k dispozici v pokladně. K poslechu doporučujeme zajímavou reportáž Českého rozhlasu ze zimního sčítání letounů v podzemí opočenského zámku.

Něco navíc:

Přírodní památka Opočno.

Za potravou nemusejí netopýři létat ze svého úkrytu daleko, hmyzem oplývající loviště se totiž nacházejí v blízkém okolí zámku. Již na počátku 17. století zde byla zřízena rozsáhlá okrasná i užitná zahrada, proslulá rozmanitostí tehdy pěstovaných druhů. Počátkem století devatenáctého pak byl pod zámkem, v údolí Zlatého potoka, založen anglický park s romantickými stavbami a vodopády, na nějž navazuje obora. Místní teplomilné doubravy a pravidelně sečené luční plochy byly vyhlášeny přírodní památkou (PP) a evropsky významnou lokalitou (EVL) v rámci soustavy Natura 2000. Jedná se o důležitou lokalitu především z hlediska hmyzu živícího se odumřelým dřevem, předmětem ochrany jsou zde vzácní brouci roháč velký a páchník hnědý.

Praktické informace:

Státní zámek Opočno se nachází ve východních Čechách, cca 20 km severně od Rychnova nad Kněžnou. Parkovat je možno na několika místech do 450 m od vstupu. Pro cyklisty jsou na nádvoří k dispozici stojany na kola. Zámek lze navštívit od dubna do října, dny a časy se však pro jednotlivé měsíce i okruhy liší. Park je přístupný, pokud je zámek otevřen. Podrobnosti lze zjistit na webu www.zamek-opocno.cz, e-mailu opocno@npu.cz nebo telefonu 494 668 216.

Autoři fotografií: Vladimír Lemberk, David Fischer, Daniel Horáček a Wikimedia Commons.

Zámek Opočno je celoročním sídlem netopýrů