Hrad Šelmberk vystavěl na ostrohu nad říčkou Blanicí v polovině 13. století český rod Buziců. Jejich místní větev přijala jméno „ze Šelmberka“ a vlastnila zdejší majetky až do počátku 15. století. Poté se zde vystřídala řada vlastníků, během třicetileté války byl hrad opuštěn a zpustl. V roce 1678 vožické panství získal říšský hrabě František Ferdinand z Khuenburgu, jehož rod pak držel hrad až do roku 1940. V 18. století byly realizovány romantické úpravy a bergfritová věž byla opatřena novým vchodem, dřevěným schodištěm a v nejvyšším poschodí byla obnovena světnice s osmi okny. Kolem hradu pak byla založena velká obora a na jižním předhradí vybudován klasicistní zámeček, který později sloužil jako lesní úřad vožického panství. V roce 1940 zřícenina hradu připadla městu Mladá Vožice.

Od roku 2007 o areál pečuje sdružení Danar, které zde založilo historicko řemeslně vzdělávací centrum Šelmberk. Jeho součástí je i zmíněná klasicistní budova, k vidění jsou tu repliky středověké kovárny, chlebové či hrnčířské hliněné pece nebo bylinná zahrada. V centru probíhají pobytové vzdělávací programy pro školy a odborné kurzy (např. seminář věnovaný práci s kůží, setkání amatérských kovářů apod.). Pravidelně se zde konají i akce pro širokou veřejnost, například tradiční jarní Festival historických řemesel, přírodovědné exkurze či Víkend otevřených zahrad.

Šelmberk dnes kromě řemeslníků využívají i okřídlení obyvatelé. Netopýři vyhledávají smíšené lesy v blízkém okolí hradu s několika rybníky, které jim poskytují pestrou nabídku potravy a také úkrytů, například v dutinách a štěrbinách starých stromů. Přímo v areálu hradu byl dosud zjištěn výskyt deseti druhů netopýrů, nejčastěji zde bývají zastiženi netopýři ušatí, řasnatí, velcí, vodní, vousatí a černí. Netopýři tu využívají hlavně hradní sklepy. Ty jim slouží v teplém období roku jako přechodné úkryty, ale především jsou navštěvovány na přelomu léta a podzimu během tzv. swarmingu. Šelmberk je totiž jedním z míst, kam se netopýři slétají z širšího okolí, aby zde navazovali sociální kontakty, a také aby se tu pářili. S netopýry ušatými se mohou v tomto období námluv návštěvníci setkat přímo v hradní věži. Při troše štěstí lze zvířata zahlédnout v trámoví pod střechou i cestou v nižších patrech. Je také možné nalézt jejich pobytové stopy, jako je trus či typické zbytky kořisti – křídla motýlů. Během mírnějších zim někteří netopýři hluboko ve stropních puklinách místních sklepení také zimují.

Více o tajuplných hradních návštěvnících se mohou lidé dozvědět prostřednictvím pracovních listů Netopýři na hradě Šelmberk nebo během tradiční Mezinárodní noci pro netopýry. Tato celovečerní akce tu probíhá každoročně na konci srpna již od roku 2003 a její součástí je i ukázka odchytu netopýrů přímo u hradních sklepů. Sdružení Danar je držitelem plakety Náš soused je netopýr za dlouhodobou spolupráci při propagaci a ochraně těchto vzácných živočichů.

Něco navíc:

U vstupu do areálu řemeslného centra se nachází překrásná bylinná zahrada s více než 40 druhy rostlin, která byla vybudována po vzoru středověkých klášterních zahrad. Péče o ni probíhá v souladu s principy přírodního zahradničení a získala certifikát ukázková přírodní zahrada.

Za návštěvu stojí také údolí pod hradem, kde se nachází evropsky významná lokalita Vlašimská Blanice. Přirozený tok řeky vyhovuje řadě druhů v okolní krajině vymizelých nebo vzácných. Vyskytují se zde například mihule a vydra říční, brouk obývající stromové dutiny páchník hnědý nebo mlž velevrub tupý. Nepřehlédnutelným obyvatelem toku je bobr evropský, jehož typické okusy či hráze tu lze pozorovat.

Praktické informace:

Zřícenina hradu Šelmberk se nachází na kopci mezi Mladou Vožicí a obcí Běleč, cca 30 km severně od Tábora. Parkovat lze na travnaté ploše pod bylinnou zahradou nedaleko vchodu. Doputovat je možné také autobusem do Mladé Vožice a poté pěšky po červené turistické značce, vede tudy i cyklostezka (Kolem hradu Šelmberk). Řemeslné centrum a věž jsou přístupné od dubna do října o víkendech a svátcích, ve všední dny je volně přístupná pouze zřícenina hradu mimo věž a bylinná zahrada. Více informací lze získat na www.centrumselmberk.cz, e-mailu danar@seznam.cz nebo na telefonech 603 520 973 a 605 453 045.

Autoři fotografií: Aleš Nový, Petra Schnitzerová, Jaroslav Červený a archiv sdružení Danar.

Navštivte hrad Šelmberk, kde se setkávají řemeslníci i netopýři