Hrad Šelmberk vystavěl na ostrohu nad říčkou Blanicí v polovině 13. století český rod Buziců. Jejich místní větev přijala jméno „ze Šelmberka“ a vlastnila zdejší majetky až do počátku 15. století. Poté se zde vystřídala řada vlastníků, během třicetileté války byl hrad opuštěn a zpustl. V roce 1678 vožické panství získal říšský hrabě František Ferdinand z Khuenburgu, jehož rod pak držel hrad až do roku 1940. V 18. století byly realizovány romantické úpravy a bergfritová věž byla opatřena novým vchodem, dřevěným schodištěm a v nejvyšším poschodí byla obnovena světnice s osmi okny. Kolem hradu pak byla založena velká obora a na jižním předhradí vybudován klasicistní zámeček, který později sloužil jako lesní úřad vožického panství. V roce 1940 zřícenina hradu připadla městu Mladá Vožice.

Od roku 2007 o areál pečuje sdružení Danar, které zde založilo historicko řemeslně vzdělávací centrum Šelmberk. Jeho součástí je i zmíněná klasicistní budova, k vidění jsou tu repliky středověké kovárny, chlebové či hrnčířské hliněné pece nebo bylinná zahrada. V centru probíhají pobytové vzdělávací programy pro školy a odborné kurzy (např. seminář věnovaný práci s kůží, setkání amatérských kovářů apod.). Pravidelně se zde konají i akce pro širokou veřejnost, například tradiční jarní Festival historických řemesel, přírodovědné exkurze či Víkend otevřených zahrad.

Šelmberk dnes kromě řemeslníků využívají i okřídlení obyvatelé. Netopýři vyhledávají smíšené lesy v blízkém okolí hradu s několika rybníky, které jim poskytují pestrou nabídku potravy a také úkrytů, například v dutinách a štěrbinách starých stromů. Přímo v areálu hradu byl dosud zjištěn výskyt deseti druhů netopýrů, nejčastěji zde bývají zastiženi netopýři ušatí, řasnatí, velcí, vodní, vousatí a černí. Netopýři tu využívají hlavně hradní sklepy. Ty jim slouží v teplém období roku jako přechodné úkryty, ale především jsou navštěvovány na přelomu léta a podzimu během tzv. swarmingu. Šelmberk je totiž jedním z míst, kam se netopýři slétají z širšího okolí, aby zde navazovali sociální kontakty, a také aby se tu pářili. S netopýry ušatými se mohou v tomto období námluv návštěvníci setkat přímo v hradní věži. Při troše štěstí lze zvířata zahlédnout v trámoví pod střechou i cestou v nižších patrech. Je také možné nalézt jejich pobytové stopy, jako je trus či typické zbytky kořisti – křídla motýlů. Během mírnějších zim někteří netopýři hluboko ve stropních puklinách místních sklepení také zimují.

Více o tajuplných hradních návštěvnících se mohou lidé dozvědět prostřednictvím pracovních listů Netopýři na hradě Šelmberk nebo během tradiční Mezinárodní noci pro netopýry, která tu v některých letech probíhá. Její součástí je i ukázka odchytu netopýrů přímo u hradních sklepů. Sdružení Danar je držitelem plakety Náš soused je netopýr za dlouhodobou spolupráci při propagaci a ochraně těchto vzácných živočichů.

Něco navíc:

U vstupu do areálu řemeslného centra se nachází překrásná bylinná zahrada s více než 40 druhy rostlin, která byla vybudována po vzoru středověkých klášterních zahrad. Péče o ni probíhá v souladu s principy přírodního zahradničení a získala certifikát ukázková přírodní zahrada.

Za návštěvu stojí také údolí pod hradem, kde se nachází evropsky významná lokalita Vlašimská Blanice. Přirozený tok řeky vyhovuje řadě druhů v okolní krajině vymizelých nebo vzácných. Vyskytují se zde například mihule a vydra říční, brouk obývající stromové dutiny páchník hnědý nebo mlž velevrub tupý. Nepřehlédnutelným obyvatelem toku je bobr evropský, jehož typické okusy či hráze tu lze pozorovat.

Praktické informace:

Zřícenina hradu Šelmberk se nachází na kopci mezi Mladou Vožicí a obcí Běleč, cca 30 km severně od Tábora. Parkovat lze na travnaté ploše pod bylinnou zahradou nedaleko vchodu. Doputovat je možné také autobusem do Mladé Vožice a poté pěšky po červené turistické značce, vede tudy i cyklostezka (Kolem hradu Šelmberk). Řemeslné centrum a věž jsou přístupné od dubna do října o víkendech a svátcích, ve všední dny je volně přístupná pouze zřícenina hradu mimo věž a bylinná zahrada. Více informací lze získat na www.centrumselmberk.cz, e-mailu danar@seznam.cz nebo na telefonech 603 520 973 a 605 453 045.

Autoři fotografií: Aleš Nový, Petra Schnitzerová, Jaroslav Červený a archiv sdružení Danar.

Navštivte hrad Šelmberk, kde se setkávají řemeslníci i netopýři