DSC03441Rokokový zámek s unikátním francouzským parkem, který svými květinovými ornamenty a stříhanými ploty navozuje atmosféru vídeňského Schönbrunnu, pochází z druhé poloviny 18. století. Tehdy byla rodem Colloredo-Mannsfeld provedena celková přestavba původního barokního sídla poničeného požárem. V roce 1942 zámek vyvlastnili nacisté a sloužil jako sídlo říšského protektora, po válce se na dlouhá léta stal majetkem československého státu. Teprve v roce 1998 se původní majitelé dočkali navrácení sídla do svých rukou. Kromě zámku a francouzského parku zde můžete obdivovat také anglický, přírodně krajinářský park o rozloze 30 ha, který vznikl na počátku 19. století z původní panské bažantnice.

kolonieDobris1Na půdě Dobříšského zámku sídlí letní kolonie netopýra velkého. Samice tohoto druhu zde každoročně v červnu přivádějí na svět svá mláďata. Přesto, že se jedná o menší kolonii, jejíž velikost kolísá mezi 50 až 60 jedinci, má v rámci regionu velký význam. Kolonie samic s mláďaty využívá opakovaně stejné místo pod hřebenem střechy nad vstupním křídlem zámku, trámoví v dalších částech půdy pak pravidelně slouží jako úkryt samotářským samcům. Na konci léta, po odstavu mláďat, pak na půdách probíhají netopýří námluvy. Od roku 2006 je realizována postupná rekonstrukce zámeckých střech. Díky vstřícnému přístupu majitelů a správy zámku jsou veškeré stavební práce prováděny šetrně a s ohledem na netopýry, dle předem stanovených pravidel. Kolonie zde tak i nadále dobře prosperuje a dokonce se zdá, že se početnost netopýrů mírně zvyšuje.

nejmensiCervenyTaké zámecký park je z hlediska netopýrů velmi významný. Kromě toho, že tu loví potravu, využívají některé druhy také bohatou nabídku úkrytů v dutinách a štěrbinách starých stromů. Jedná se především o netopýra rezavého a n. vodního, potkat zde ale můžete i netopýra hvízdavého, n. nejmenšího, n. ušatého, n. Brandtova či n. vousatého.

S tajuplnými obyvateli zámku a přilehlého parku se děti i dospělí mohou blíže seznámit pomocí pracovních listů Netopýři na zámku Dobříš, které jsou vytištěné k dispozici na recepci. Nebo navštivte Mezinárodní noc pro netopýry, která se tu od roku v některých letech koná, a to v druhé polovině srpna.

Něco navíc

Dobříšský zámek a většina rozlohy jeho parků jsou zařazeny do evropské soustavy chráněných území Natura 2000, jedná se o tzv. evropsky významnou lokalitu (EVL). Zatímco předmětem ochrany na půdě zámku je právě kolonie netopýra velkého, nejvzácnějším obyvatelem parků je nenápadný brouk páchník hnědý osídlující, podobně jako netopýři, tamní stromové dutiny.

Správa zámku Dobříš byla v roce 2013 za svůj pozitivní přístup k ochraně netopýrů oceněna památeční plaketou a certifikátem v rámci akce „Náš soused je netopýr“.

V zámeckém parku se nachází i jeden zajímavý zvířecí pomník připomínající, že právě sem byla v roce 1905 poprvé ze Severní Ameriky dovezena ondatra pižmová. Hlodavec, který posléze osídlil celou ČR.

Praktické informace

Zámek je otevřen celoročně, o letních prázdninách včetně pondělků. Vstup do zámku a francouzského parku je zpoplatněn, anglický park je volně přístupný. Podrobnosti naleznete na webových stránkách http://www.zamekdobris.cz/. Telefon +420 318 521 240, info@zamekdobris.cz.

zemek Dobris

Autoři fotografií: Jaroslav Červený, Petra Schnitzerová a archiv správy zámku Dobříš.

Navštivte malebný zámek Dobříš, který se líbí i netopýrům velkým