hrad-kostJeden z nejlépe zachovaných gotických hradů v ČR se tyčí na skalním ostrohu ukryt v lesích Českého ráje. Ve 14. století zde vybudoval Beneš z Vartemberka malou dřevěnou tvrz s obrannou kamennou věží, kterou dal jeho zámožný syn (sloužil totiž jako hofmistr u dvora Karla IV) posléze přestavět na hrad. Legenda praví, že název Kost vyřkl po neúspěšném obléhání sám Jan Žižka, pravděpodobně však vznikl zkomolením jména svého zakladatele. Ten se do listiny podepsal latinsky, jako Benesius de Costa a Češi ho přejmenovali na Beneše z Kosti.

Jak bývalo obvyklé, vystřídala se tu v průběhu staletí řada rodů, např. Šelmberkové, Lobkovicové či Černínové. Nakonec přešel majetek na italský rod dal Borgo. Poslední majitelkou sídla před rokem 1948 byla Anna Maria dal Borgo Netolická, které byl hrad zabaven a přeměněn v muzeum gotického a renesančního umění. V té době pobývala Anna Maria v Itálii a provdala se za Norberta Kinského, člena dalšího českého aristokratického rodu žijícího v exilu. Po roce 1989 byl rodový majetek navrácen a současnými majiteli jsou jejich synové Giovanni a Pia Kinský dal Borgo.

rh-hip_kost_12-7-2011eGotický hrad s renesančním pivovarem tvoří komplex budov, který se stal celoročním sídlem několika druhů letounů. Nejpočetnější je zde vrápenec malý, jehož letní kolonie využívá půdy nad restaurací (bývalou galerií), v malé budově čeledníku a v Bíbrštejnském paláci. Jedná se o jednu z největších reprodukčních kolonií tohoto druhu u nás, svá mláďata tu každoročně v červnu na svět přivádí 250 – 300 samic. Zdejší půdy mají v létě i další netopýří obyvatele, např. n. velkého, n.ušatého a také netopýra, který se v Českém ráji objevil až počátkem tohoto tisíciletí. Na půdě Bíbrštejnského paláce můžeme totiž v posledních letech zastihnout 10 – 15 samic netopýra brvitého s mláďaty.

Na zimu se vrápenci přestěhují z půdních prostor do hradních sklepení, kde lze najít i další druhy letounů. Nejvyužívanějšími zimovišti jsou pivovarské sklepy a bývalá ledárna, vytesaná do pískovcové skály pod hradbami. Podzemí má dvě úrovně – v prostorách vedle současných záchodků pro návštěvníky zimují především vrápenci, v níže položeném, zděném a chladnějším sklepě pak zimu přečkávají netopýr černý, n. ušatý a vzácný n. dlouhouchý.

Pro děti a jejich rodiče či učitele, kteří se chtějí o životě letounů na této lokalitě dozvědět více, je připraven pracovní list Netopýři na hradě Kost. V tištěné podobě si jej návštěvníci mohou vyzvednout v pokladně zámku.

Něco navíc:

Majitelé hradu Kost, Kinský dal Borgo, mají ke svým létajícím nájemníkům vřelý vztah. Veškeré práce na opravách hradu organizují tak, aby netopýři byli co nejméně vyrušováni. Za to získali již v roce 2011 jednu z prvních plaket Náš soused je netopýr.

rhip_kostJako ukázka příkladného jednání může sloužit např. budování záchodků pro návštěvníky v roce 2014. Ty byly umístěny před sklep v pivovaru, kde zimují vrápenci malí. Aby byl úkryt zachován, byl projekt upraven tak, aby v horní části vznikl pro netopýry příletový koridor. Na jeho konci pak byla probourána zeď a tím je i nadále zajištěn přístup vrápenců do sklepa. Veškeré stavební práce byly realizovány během krátkého podzimního období (září až říjen), aby nebyli vyrušováni ani zimující jedinci, ani letní kolonie samic s mláďaty na sousední půdě nad galerií. Celá akce se skutečně vydařila – nejen, že zvířata v tomto sklepě nadále zimují, ale oblíbila si dokonce příletový koridor natolik, že část vrápenců odchovává svá mláďata právě v těchto prostorách nad záchodky.

Hrad Kost, poskytující útočiště početné populaci vrápence malého, byl zařazen na seznam evropsky významných lokalit (EVL) chráněných v rámci soustavy Natura 2000.

Praktické informace

Hrad Kost se nachází v CHKO Český ráj, cca 4 km od města Sobotka. Přímo u hradu je placené parkoviště. Návštěvní sezóna trvá od 1. dubna do 31. října (v dubnu a říjnu od středy do neděle, v květnu, červnu a září od úterý do neděle a v červenci a srpnu denně). Je možné zde absolvovat 3 různé okruhy nebo se při speciální prohlídce setkat tváří v tvář s katem či princeznou. Více informací na http://www.kost-hrad.cz/, objednávky prohlídek na tel. 607 106 324 nebo na objednavky-kost@kinsky-dal-borgo.cz.

Hrad Kost

Autoři fotografií: Daniel Horáček a archiv správy hradu Kost.

Nedobytný hrad Kost dobyli vrápenci a netopýři