Letní scéna byla v Olomouci zbudována v letech 1955 – 1958 dle projektu místních architektů Václava Capouška a Zdeňka Hynka. Amfiteátr velkolepých rozměrů s víceúrovňovým hledištěm měl kapacitu až 3200 diváků. Scenérii jeviště tvoří zejména vysoké zdi bývalého přemyslovského hradu, nejstarší to části města. Hrávaly se tu původně především historické hry. Přeměna na kino, které pomáhalo uspokojit početné olomoucké filmové fanoušky, proběhla koncem 80. let. Hrálo-li kino ve městě nějaký hit, převážel tehdy pan promítač osobně cívky na kole i na letní scénu, kde začínala projekce stejného titulu o něco později.

V blízkém okolí „Letňáku“, který byl odjakživa místem konání i mnoha dalších kulturních akcí, jako jsou divadelní či hudební přehlídky a festivaly, se nachází několik historických pozoruhodností. Za všechny jmenujme např. Locatelliho bastion, který byl součástí tzv. předtereziánského opevnění a do provozu byl uveden koncem 17. století jako jedna z prvních obranných staveb tohoto typu v Olomouci. Nebo prastarou, pověstmi opředenou, Cikánskou branku, která byla v roce 2021 díky aktivitě místních nadšenců a dobrovolníků nově zprůchodněna a tvoří tak pohodlnou spojku pro pěší mezi Letním kinem a městem rozkládajícím za hradbami.

netopýr rezavý – nejčastější obyvatel parku v okolí Letního kina

Areál bastionu se starými stromy a historickými stavbami, zdmi a zídkami je v rámci města skutečnou zvířecí oázou. Návštěvníci se zde setkají s mnoha chráněnými živočichy. Lokalita je velice významná pro saproxylické (na mrtvé dřevo vázané) druhy brouků, těch se zde vyskytuje na třicet druhů. Mezi nimi i několik druhů z Červeného seznamu, jako je např. pestrokrovečník či některé druhy kovaříků. Úkryty ve stromech i budovách a bohatá loviště v okolí Letního kina přitahují také okřídlené savce. Dosud zde bylo zaznamenáno jedenáct druhů netopýrů. Vysoká aktivita byla zjištěna především v podzimním období v průběhu netopýřích námluv, tzv. swarmingu. Mezi nejčastěji pozorované druhy patří netopýr rezavý, n. večerní, n. hvízdavý, n. vousatý/Brandtův nebo n. pestrý.

S netopýry žijícími v okolí Letního kina se budou moci návštěvníci od roku 2022 seznámit díky nové naučné stezce, která je nyní v přípravě. Za spolupráci při šetrné obnově parku, instalaci netopýřích budek a osvětě veřejnosti získala správa areálu Letního kina plaketu Náš soused je netopýr.

Něco navíc

V Olomouci je přítomno velké množství parkových ploch, celkem se jedná o více než 48 ha zeleně. Jádro představují Bezručovy, Smetanovy a Čechovy sady. V roce 2008 v těchto velkých parcích proběhl podrobný zoologický průzkum zaměřený rovněž na netopýry. Zjištěno zde bylo deset druhů, k nejhojnějším tu patří netopýr hvízdavý, n. večerní a n. rezavý. Parky se starými stromy, květinovými záhony a vodními zdroji slouží nejen jako významná loviště, ale netopýři tu využívají rovněž stromové úkryty – dutiny, praskliny, štěrbiny pod kůrou apod. Nejpočetněji se v nich netopýři zdržují v době jarních a podzimních přeletů, sídlí tu ale i letní kolonie samic s mláďaty. Tyto typy úkrytů často obsazují také solitérně žijící samci a některé druhy mohou ve stromových dutinách dokonce zimovat.

Při péči o vzrostlé dřeviny je proto vždy třeba dbát opatrnosti, aby pěstebními zásahy nedošlo k ohrožení těchto chráněných živočichů. V Olomouci se v posledních letech daří prosazovat šetrné postupy, příkladem za všechny uveďme zdařilou revitalizaci Michalského stromořadí v Bezručových sadech z nedávné doby.

 

Praktické informace

Letní kino Olomouc se nachází v centru města (Pekární ulice). Areál parku je přístupný celoročně a je zde v provozu hospůdka. Více o Letním kině a zde pořádaných akcích se lze dozvědět a kontakty na osoby zajišťující kulturní i barový provoz najít na webu letnikinoolomouc.cz.

Autoři fotografií: Jaroslav Červený, Daniel Horáček, Jiří Šafář, Evžen Tošenovský, archiv Letního kina a Wikimedia Commons

Nejnetopýrovatější místo v Olomouci