TynechradNejstarší písemná zmínka o týneckém hradě pochází z počátku 14. století. Zdejší archeologické nálezy však vypovídají o mnohem starším osídlení, pravděpodobně již od 8. století. Ve století jedenáctém zde byl postaven dřevěný a později kamenný hrad s románskou rotundou, která je dnes nejstarší dochovanou architektonickou památkou v Týnci. Hradiště plnilo díky výhodné poloze na vysokém ostrohu nad řekou Sázavou funkci strážního místa. Zdejší posádka chránila bezpečnost kupců ubírajících se okolními obchodními stezkami a zároveň Týnec sloužil jako místo odpočinku na jejich dlouhých cestách. Dodnes není jisté, kdo byl původním vlastníkem nákladného sídla. Muselo se jednat o významnou a zámožnou osobnost a někteří historici se domnívají, že to byl přímo český panovník.

První vlastník, kterého známe, byl Oldřich z Týnce, z rodu pánů z Valdeka. Ti zde sídlili od roku 1318 téměř do konce 15. století. Pozoruhodné je připojení týneckého hradu k panství na Konopišti Přechem z Hodějova počátkem 17. století. Toto propojení obou sídel totiž vydrželo, nehledě na často se střídající majitele, až do vzniku samostatného československého státu (jemuž Týnec nakonec připadl). Dnes o památku pečuje náboženská obec církve československé husitské ve spolupráci s městem Týnec nad Sázavou. Kromě rotundy je možné navštívit také městské muzeum, sídlící v barokní budově vedle věže. Shlédnout tu lze stálou expozici, upomínající na zdejší slavnou výrobu z kameniny, nebo si užít některou z mnoha pořádaných výstav či kulturních akcí.

kolonie2Návštěva týneckého hradu skýtá jedinečnou příležitost seznámit se s jeho pozoruhodnými létajícími obyvateli. Předposlední podlaží věže totiž obývá letní kolonie netopýra velkého. Původně využívali netopýři jako úkryt nedaleký kostel sv. Šimona a Judy. V roce 1982 však byly při opravě jeho střechy uzavřeny vletové otvory, které netopýři používali, a tak museli hledat nové útočiště. Našli je v hradní věži, kde se usídlili na stropě předposledního podlaží. Samice tu od té doby každoročně od května do srpna rodí a odchovávají svá mláďata, a to i přesto, že je věž v letní sezóně přístupná veřejnosti a prochází tudy denně desítky návštěvníků. Dle sčítání, prováděného pravidelně od roku 1992, tvoří zdejší kolonii přibližně 120 – 150 samic s mláďaty.

Podrobnosti o životě a ochraně netopýrů i o zdejší kolonii se návštěvníci dozvědí během akce, která se zde koná každoročně vždy o posledním srpnovém víkendu, tzv. Mezinárodní noc pro netopýry. Po celou sezónu si děti i dospělí mohou návštěvu památky zpestřit pomocí pracovních listů Netopýři na hradě Týnec nad Sázavou se zábavnými úkoly a kvízy. Dění v kolonii netopýrů nově přibližuje také krátký film z produkce ČESON, který lze zhlédnout v prostorách muzea poblíž pokladny.

Něco navíc:

Týnecká věž byla díky výskytu netopýrů zařazena do soustavy chráněných území Natura 2000 (jako tzv. evropsky významná lokalita, vyhlášená v kategorii přírodní památka).

PodbitiTynecTato lokalita je ukázkovým příkladem dlouhodobého soužití netopýrů s lidmi a pozitivního řešení vznikajících konfliktů. V roce 1998 se vyskytl problém s trusem, který se objevoval na podlaze pod visícími netopýry a to i v místech pohybu návštěvníků. Pomohlo podbití části stropu u schodiště a instalace samozavíracích dveří, zabraňujících zaletování netopýrů do nižších podlaží. V roce 2004 pak bylo nutné vyměnit celou podlahu posledního patra, která je zároveň stropem předposledního podlaží, kde netopýři visí. Díky spolupráci majitelů, chiropterologů, památkového úřadu a městského úřadu v Týnci n. Sázavou, se však i tento rozsáhlý zásah podařilo provést bez negativního dopadu na netopýry. Za tuto příkladnou spolupráci byla církvi a městu v roce 2011 udělena plaketa Náš soused je netopýr.

okno upravaÚplnou novinkou z roku 2016 je úprava okna ve věži, kudy netopýři létají. To bylo mnoho let rozbité nebo trvale otevřené, což vedlo k obavám z možného zatékání vody při deštích. Opět se naštěstí podařilo najít kompromisní řešení. Bylo vyrobeno okno nové, s jednou otevírací tabulkou, která zůstane otevřená vždy v době pobytu netopýrů ve věži a na podzim se uzavře.

Netopýři jsou v Týnci ctěni a tak se s nimi setkáte i ve znaku muzea nebo v názvu místního divadelního spolku.

Praktické informace:

Týnec nad Sázavou se nachází jižně od Prahy, nedaleko Jílového. Hrad je otevřen od dubna do září vždy od čtvrtka do neděle, o letních prázdninách pak i ve středu. Doputovat sem lze pražskou MHD (linka č. 339), Posázavským Pacifikem z Prahy nebo Čerčan nebo autem po staré benešovské. Přes Týnec vede také Posázavská cyklostezka a červená stezka pro pěší, lze sem doplout i lodí po řece Sázavě. Více informací se dozvíte na www.hradtynec.cz nebo na telefonu 317 701 051.

Autoři fotografií: Petra Schnitzerová a Městské muzeum v Týnci nad Sázavou

Projděte se netopýřím domovem na hradě v Týnci nad Sázavou