uhercice_003Rozlehlý zámecký areál vznikl na místě původní gotické tvrze ze sklonku 15. století. V 16. století zde nastal velký stavební rozmach a zámek byl rodem Krajířů přebudován ve stylu severoitalského renesančního sídla. Období baroka pak pod vedením proslulého vídeňského mistra Francesca Martinelli dodalo cennou štukovou a malířskou výzdobu. Šlechtických rodů se zde v průběhu staletí vystřídalo několik a zámek plnil až do roku 1945 funkci panského administrativního a hospodářského centra. Poslednímu z urozených majitelů z rodu Collalto et San Salvatore byl však v tomto roce veškerý majetek na našem území zkonfiskován. V dalších desetiletích pak i Uherčice potkal podobný osud jako mnoho jiných památek v tehdejším Československu, a to devastace nevídaného rozsahu. Teprve v roce 1995, kdy převzal správu zámku Památkový ústav v Brně, byla zahájena restaurace sídla a zámecký komplex byl zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví. Dva okruhy zahrnují prostory v různých fázích restaurátorských zásahů a také nejstarší část zámku, kde dosud restaurátorské práce neproběhly. Díky různým stavebním a uměleckým epochám, které jsou v Uherčicích dodnes dobře patrné, bývá zámek označován jako „učebnice slohů„.

Zámecká podkroví v Uherčicích jsou sídlem letní mateřské kolonie kriticky ohroženého vrápence malého. Početnost samic přivádějících zde každý rok na svět mláďata je pravidelně sledována již od roku 1999. Jelikož kolonie má na zámku zřejmě více úkrytů, nedaří se ji v některých letech nalézt a spočítat. V současné době zde léto tráví zhruba 30 samic s mláďaty. Mimo vrápenců se na zdejších půdách setkáme ojediněle s dalšími druhy, zejména netopýrem dlouhouchým a večerním.

cast zimujicich vrapencuV zimě je na zámku sice zavřeno, ale v podzemí je živo i nadále. Rozsáhlý systém sklepení je totiž pro netopýry ideálním zimovištěm. První údaje odtud pocházejí ze 70. let 20. století, pravidelně jsou zde zimující netopýři sledováni od poloviny 90. let. Kromě vrápenců malých tu bývá zaznamenáno až devět dalších druhů (n. brvitý, n. řasnatý, n. vodní, n. velký, n. hvízdavý, n. večerní, n. černý, n. ušatý a n. dlouhouchý). Zdá se, že netopýrům se tu daří dobře, neboť jejich početnost se v průběhu let zvyšuje. V posledním desetiletí je nárůst početnosti dobře patrný především u vrápenců malých, kterých tu v  sezóně 2015/ 2016 zimovalo téměř 70.

Více o životě zdejších okřídlených obyvatel se návštěvníci dozvědí z výkladu průvodců.

Něco navíc

Zámek byl na základě přítomnosti kriticky ohrožených vrápenců malých vyhlášen jako evropsky významná lokalita (EVL) v rámci soustavy chráněných území Natura 2000. Vrápence i další druhy netopýrů (např. n. černého, n. rezavého či n. brvitého) potkáte také v přilehlém parku, kde od jara do podzimu loví v rozvolněných porostech stromů navazujících na údolí Blatnice. Staré stromy zde navíc řadě druhů poskytují množství dutinových úkrytů.

Praktické informace

Státní zámek Uherčice se nachází ve stejnojmenné obci cca 40 km západně od Znojma. Návštěvní doba je od 1. června do 31. srpna. Více informací na https://www.zamek-uhercice.cz, telefon: 515 298 396, e-mail: uhercice@npu.cz.

Uhercice

Autoři fotografií: Antonín Reiter a archiv správy státního zámku Uherčice.

Prozkoumejte zámek Uherčice, sídlo vzácných vrápenců malých