Zveme vás na další seminář věnovaný ochraně netopýrů vázaných na úkryty v budovách a ve stromech, který se uskuteční v úterý 15. listopadu na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Přijďte se dozvědět, jak správně postupovat při plánovaném zateplování domu, jaké podmínky je třeba dodržet při rekonstrukci půdních prostor obývaných netopýry nebo jaká opatření je třeba realizovat při ošetřování či kácení stromů tak, aby nedošlo k ohrožení chráněných druhů netopýrů. Bližší informace o programu a kontakt pro přihlášení najdete v pozvánce. Seminář probíhá v rámci projektu popdořeného SFŽP ČR a MŽP.

Seminář o ochraně netopýrů vázaných na úkryty v budovách a ve stromech