Netopýři, kteří žijí na půdách kostelů, hradů, zámků, ale i škol a obytných domů, nejsou všichni stejní. Jednotlivé druhy se liší svým vzhledem, oblíbenou potravou, echolokačními signály a dalšími zvyky. Pojďte se s nimi seznámit!

Mezi typické obyvatele půd patří zejména následující druhy netopýrů:

netopýr velký (Myotis myotis)

Netopýr velkýNejvětší z našich netopýrů (rozpětí křídel je okolo 40 cm). V úkrytu jsou netopýři obvykle volně zavěšeni, takže jsou dobře vidět. Kolonie samic bývají početné, většinou je to 200-500 jedinců, může jich však být i několik tisíc (takto velkých kolonií je v ČR jen několik). V noci loví v okolních listnatých lesích střevlíky a další velké brouky.

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

VrápenecVrápenci upoutají zejména tvarem obličeje – na nose mají zvláštní blanité výrůstky. V úkrytu vrápence poznáme podle toho, že jsou zavěšeni jednotlivě, nedotýkají se (pouze při nízkých teplotách tvoří shluky). Typické je také neustálé otáčení hlavou, které souvisí s odlišným typem echolokačních signálů. V kolonii bývá od 10 do 150 samic. Kromě půd mohou osídlovat i teplé sklepy.

netopýr brvitý (Myotis emarginatus)

Netopýr brvitýVzhledově se podobá netopýru velkému, je však menší a srst na hřbetě má zbarvenou do rezava. Je to druh teplomilný, u nás žije hlavně na Moravě a ve východních Čechách, ale šíří se i do dalších oblastí. Letní kolonie čítají několik desítek až stovek samic, na půdách se často vyskytují společně s vrápenci. Typickou potravou jsou pavouci, které tento netopýr dokáže v letu vybírat ze sítí.

netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus) a netopýr ušatý (Plecotus auritus)

.Netop7r u3at7Tyto dva druhy netopýrů s dlouhýma ušima jsou si navzájem velNetopýr dlouhouchými podobné, odborníci je začali rozeznávat teprve v 60. letech 20. století. Netopýr dlouhouchý je na půdách častější, netopýr ušatý může mít úkryty i ve stromech a je více vázán na lesní prostředí. Živí se především nočními motýli. Při lovu svýma velkýma ušima naslouchají zvukům pohybujícího se hmyzu. Letní kolonie jsou nevelké (okolo 10-20 samic). Můžeme je snadno přehlédnout, protože bývají ukryté v hřebenech střech nebo ve skulinách mezi trámy a zdí.

netopýr večerní (Eptesicus serotinus)

Netopýr večerníS tímto netopýrem se na půdách můžeme setkat celkem často, jedná se ale o štěrbinový druh, který se ukrývá ve skulinách u komína, ve hřebeni střechy apod., proto není příliš nápadný. Poznáme ho především podle tmavých, černohnědě zbarvených uší a létacích blan, také srst na hřbetě je dosti tmavá. V kolonii bývá 10-50 samic. Potravu často loví kolem pouličních lamp.

 

Seznamte se

Kromě netopýrů můžeme na půdách a v podstřeší najít i jiné živočichy. Nejčastěji jsou to zdivočelí domácí holubi či kuna skalní. Mohou zde však hnízdit také vrabci, rorýsi nebo kavky, vzácně i některé druhy sov (sova pálená, sýček obecný). Na půdě to zkrátka žije!

Seznamte se – vaši sousedé z podkroví