Ve spolupráci s Českou společností ornitologickou pořádáme sérii večerních exkurzí za ptáky a netopýry, kteří žijí v našem sousedství. Kompletní seznam těchto akcí, které probíhají od 17. června do 23. července 2022, lze nalézt na webu ČSO. Vycházky 30.6. v Ostravě, 8.7. ve Frýdku-Místku, 15.7. ve Zlíně, 21.7. ve Zlíně pro handicapované a nevidomé a 23.7. v Linharticích se konají v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Vycházky 12.7. v Praze-Radotíně a 13.7. v Praze-Zbraslavi jsou součástí projektu podpořeného Hlavním městem Prahou a Norskými fondy.

Večerní vycházky za okřídlenými sousedy