Hrad_Vranov_(Pantheon)_Martin VeselkaStrážní hrad Vranov byl nad pravým břehem řeky Jizery založen Heníkem z Valdštejna okolo roku 1425, avšak již od počátku 16. století zůstal neobýván a postupně pustl. Místo s překrásnou vyhlídkou do údolí znovu oživil až ve století devatenáctém podnikatel František Zachariáš Römisch. Ten dal ve zříceninách i blízkém okolí umístit romantické pomníky a mohyly oslavující význačné spisovatele a básníky, legendární hrdiny, české panovníky a vojevůdce. Bývalé hradiště dostalo nové jméno Pantheon. Později však mnoho jeho částí opět podlehlo zkáze. Dodnes se zachovala Síň tří císařů na památku vítězství nad Napoleonem v bitvě u Lipska, řada spletitých cestiček, jeskyní či pamětních desek. A také romantický letohrádek s břidlicovou věžičkou postavený v novogotickém stylu v roce 1826, jenž nyní tvoří dominantu hradu. Vranov – Pantheon, dnes v majetku obce Malá Skála, zaujímá na délku (včetně předhradí) téměř 400 m a v současné době je tak považován za nejdelší skalní hrad v České republice.

netopýr_ušatý_ReiterPozůstatky skalního hradu Vranov, ale také jeskyně a další místa v okolí Malé Skály jsou velmi významnými místy pro tzv. „swarming“ netopýrů a vrápenců. Ti se sem každý podzim slétají z širokého okolí, aby se tu spářili, a odtud se pak vydávají do zimovišť. Během odchytů u tesaných skalních sklípků a kolem zbytků hradeb zaznamenávají výzkumníci každoročně v srpnu a září více než 50 letounů různých druhů. Je známo, že většina netopýrů se obvykle sítím dovedně vyhýbá a chytit se podaří vždy jen malý zlomek z celkového počtu zvířat. Je tedy zřejmé, že se na Vranově jedná o skutečně velmi významné netopýří stanoviště. Druhová skladba zdejších létajících návštěvníků je také nebývale rozmanitá. Velmi početně zde bývají zastiženi netopýr rezavý, n. černý, n. hvízdavý, n. ušatý a n. velký, v menších počtech byli zjištěny i další druhy, jako jsou n. vodní, n. řasnatý nebo n. nejmenší.

Rhhip_Kost_HoracekLetouni však využívají Pantheon také v letním období – výše zmíněný novogotický zámeček slouží jako sídlo menší mateřské kolonie vrápence malého. Zhruba dvacet samic zde v prostorách půdy každoročně v červnu přivádí na svět svá mláďata.

Zajímavé informace o životě zdejších netopýrů a vrápenců se návštěvníci dozvědí z průvodcovských textů, které jsou k dispozici v pokladně hradu. Za spolupráci při ochraně netopýrů byla správa zámku v roce 2017 oceněna plaketou Náš soused je netopýr.

 Něco navíc:

Při výzkumu netopýrů na Vranově – Pantheonu a v okolí Malé Skály se ukázalo, že údolí řeky Jizery je významným tahovým koridorem, kudy se netopýři dostávají do svých zimovišť. Letouni se v rámci výzkumu někdy kroužkují, podobně jako ptáci. Odchycenému netopýrovi odborníci nasadí na předloktí hliníkový kroužek s číslem. Když pak označeného netopýra znovu chytí nebo najdou na jiném místě, mohou zjistit, jak daleko doletěl. Díky těmto údajům bylo zjištěno více i o zvycích okřídlených obyvatel hradu. Někteří z nich, slétající se na podzim v Pantheonu, posléze zimují v Jizerských horách v kanále mezi Protrženou přehradou a přehradou Souš.

Praktické informace:

Hrad Vranov – Pantheon se tyčí nad obcí Malá Skála, 8 km od Turnova a 4 km západně od Železného Brodu. Hrad je otevřen v dubnu a říjnu o víkendech a svátcích, od května do září pak denně, vždy od 9 do 18 hodin. V případě dobrého počasí bývá zpravidla otevřeno i mimo tyto termíny (viz hradní web). Pěšky sem lze doputovat z Malé Skály po červené turistické značce, z nádraží jsou to necelé 2 km. Auto je nutné zanechat v obci Malá Skála na záchytném parkovišti (na konci obce směrem na Harrachov) a pak dojít zhruba 0,5 km po lesní stezce na hrad. Na kole je místo také přístupné. Více informací a aktuální návštěvní dobu zjistíte na http://www.vranov-pantheon.cz/ nebo na telefonu 734 264 226.

Vranov Pantheon

Autoři fotografií: Jaroslav Červený, Daniel Horáček, Antonín Reiter, Martin Veselka (Wikimedia Commons) a správa hradu Vranov – Pantheon.

Vranov – Pantheon: magické místo podzimního sletu netopýrů