Město Boží Dar zve na výstavu přibližující život netopýrů, která je ke zhlédnutí ve dnech 7.6. – 22.8.2021 v informačním centru v objektu radnice. Otevřeno je denně 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 hodin. Vstup zdarma (pozvánka). Zájemci mohou navštívit také nedalekou štolu Johannes, kde netopýři každoročně zimují. I zde se lze dozvědět o netopýrech řadu zajímavostí. Tyto osvětové aktivity probíhají v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Výstava Netopýři tajemní a zranitelní na Božím Daru