Na místě zámku stával původně hospodářský dvůr Leptáč. Od roku 1569 tu byl pánem proslulý stavitel jihočeských rybníků, Jakub Krčín z Jelčan, který zde zřídil i rozsáhlou oboru. Malebné sídlo se zalíbilo Vilémovi z Rožmberka a tak jej později s Krčínem směnil za městečko Sedlčany s přilehlými vesnicemi, aby si zde nechal postavit lovecký zámek ve stylu italské předměstské vily. Je neuvěřitelné, že ve zdejším bažinatém terénu trvala výstavba celého areálu pouhých šest let. Pozoruhodným statickým prvkem se staly olšové piloty zpevňující základy, jež později v bahně za nepřítomnosti vzduchu takřka zkameněly. Nejhonosnější místností zámku byl Zlatý sál, který mohou návštěvníci obdivovat dodnes. Sloužil k přijímání hostů a díky vynikající akustice také například k hudebním produkcím. Figurální štuková výzdoba sálu byla z velké části zlacena a hosté tak měli být ohromeni vkusem, bohatstvím a mocí majitele. Poslední z rodu Rožmberků, Petr Vok, však z důvodu finanční tísně zámek nakonec odprodal císaři Rudolfovi II. V 18. století přešlo krumlovské panství do rukou dalšího známého rodu, Schwarzenbergů.

Po roce 1922 sloužil zestátněný zámek muzejním účelům a od roku 1950 se stal významnou kulturní památkou. Později zde byla po dlouhá léta umístěna expozice českého animovaného filmu a autentickou podobu získala tato pozoruhodná renesanční památka teprve v letech 2006 – 2011 pod taktovkou Národního památkového ústavu. Dnes se tak návštěvníci mohou kochat interiéry evokujícími dobu posledních Rožmberků. Za vidění stojí i zámecká kaple Narození Panny Marie, jež je jednou z mála církevních staveb z doby pozdní renesance na území Čech.

Šlechtické radovánky se zde již drahně let nekonají, přesto však není Kratochvíle opuštěná. Každoročně se sem slétají samice netopýra velkého, aby zde porodily a odchovaly svá mláďata. Letní kolonie našeho největšího druhu netopýra sídlí na zámeckých půdách a svého času byla jednou z nejpočetnějších v jižních Čechách – v roce 2005 zde bylo zjištěno zhruba 400 jedinců. V současnosti kolonie čítá okolo 200 samic. Mláďata se rodí v červnu, rychle však rostou a v srpnu již začínají spolu se svými matkami létat ven z úkrytu na lov potravy. Během září se pak netopýři stěhují do jiných úkrytů.

V blízkém okolí zámku je od roku 2017 ukrytá keška zařazená do série S Drákulou v netopýřím světě. Díky ní mohou příznivci geocachingu navštívit místo spojené s výskytem netopýrů a zároveň se dozvědí řadu zajímavostí ze světa létajících savců. Z iniciativy krajského úřadu Jihočeského kraje byl nově spuštěn online přenos, prostřednictvím kterého je možné sledovat aktuální dění v kolonii netopýrů na půdě zámku.

Něco navíc:

Zámek Kratochvíle byl díky přítomnosti početné letní kolonie netopýra velkého zařazen do mezinárodní soustavy chráněných území Natura 2000, jako tzv. evropsky významná lokalita (EVL), a těší se tedy zvýšené zákonné ochraně. O této skutečnosti informuje návštěvníky tabule umístěná na parkovišti před vstupem do zámeckého areálu.

V roce 2007 se díky projektu České společnosti pro ochranu netopýrů podařilo realizovat opatření k ochraně půdních prostor zámku před působením netopýřího trusu. Pod místy, kde se samice s mláďaty shromažďují, byla zhotovena speciální podlaha z dřevěných desek krytých PET fólií. Díky tomu nedochází k poškozování historických stavebních prvků v důsledku jejich znečištění a vrstva každoročně nahromaděného guana může být pravidelně odstraňována.

Další zajímavosti o místní kolonii netopýrů se lze dozvědět z reportáže Českého rozhlasu.

Praktické informace:

Zámek Kratochvíle se nachází v jižních Čechách, cca 28 km severozápadně od Českých Budějovic a 25 km od zámku Hluboká. Kromě automobilu sem lze doputovat také autobusem – zastávka “Netolice – Kratochvíle“ je od zámku vzdálená asi 200 metrů. Vede tudy také několik cyklotras (např. č. 1088, 1099, 1110). Vlaková zastávka Netolice se nachází cca 2,5 km od zámku, avšak běžně je uzavřená. Otevírá se pouze příležitostně několikrát do roka při různých kulturních akcích, zahajování sezóny apod. Zámek je návštěvníkům přístupný od dubna do října, dny a časy, kdy jsou přístupné jednotlivé prohlídkové okruhy, se mohou v jednotlivých měsících lišit. Více informací získáte na www.zamek-kratochvile.cz, e-mailu: kratochvile@npu.cz nebo telefonu: 388 324 380.

Autoři fotografií: Jaroslav Červený, Daniel Horáček, archiv správy zámku Kratochvíle a Wikimedia Commons.

Zámek Kratochvíle: půvabné rožmberské sídlo se zalíbilo i netopýrům