Gotická pevnost se na strategickém místě kupecké cesty při pojizerském brodu vypínala již před rokem 1287. Název hradu byl odvozen zřejmě od zakladatele nedaleko ležícího dvorce, který se jmenoval Zvěrata. Prvním hradním pánem byl Zdislav z Lemberka, syn slavné léčitelky sv. Zdislavy. Rod poté přijal přízvisko ze Zvířetic a sídlil na hradě až do roku 1504. Dokladem budovatelských schopností našich předků jsou pozůstatky starobylého kamenného paláce či dodnes zachovalá, 42 metrů hluboká studna uprostřed nádvoří, jež zasahovala až na dno řeky Jizery. Koncem 16. století hrad získal rod Vartenberků, kteří jej radikálně přebudovali do podoby renesančního zámku. Po roce 1623 zde sídlil mocný rod Valdštejnů. Největší rozkvět Zvířetice zažívaly za vlády vdovy po Ferdinandu z Valdštejna, Marie Eleonory. Ta založila rozsáhlou zahradu a nechala sepsat urbář s popisem celého zámku. Díky osvícené hraběnce tak dnes, tři sta let po definitivním zániku prastarého sídla, mohou historici určit umístění a účel většiny objektů současné zříceniny.

grafický model zámku

Po Eleonořině smrti význam Zvířetic upadal a Valdštejnové se brzy poté přestěhovali do modernějšího zámku v Mnichově Hradišti. První požár v roce 1693 zámecký areál přestál, další zničující plameny jej však zachvátily v roce 1720. Z této pohromy se zámek již nevzpamatoval, rychle chátral a stal se zdrojem stavebního materiálu pro okolní vsi. Zřícenina se nakrátko stala atraktivním výletním cílem vyobrazovaným soudobými umělci v době romantismu, nadále však podléhala zkáze. Nový život se do Zvířetic navrátil až v 70. a 80. letech 20. století, kdy byly realizovány dílčí rekonstrukce a podrobný archeologický průzkum hradní studny v rámci letních táborů Hnutí Brontosaurus. Od roku 2007 je památka v majetku a péči města Bakov nad Jizerou, jež pokračuje v její obnově. V roce 2015 byl dokončen unikátní projekt virtuální 3D rekonstrukce zámku. Díky špičkové počítačové grafice se tak dnes návštěvníci Zvířetic mohou v Turistickém informačním centru či přímo při atraktivní letní prohlídce zříceniny seznámit s reálnou podobou sídla v době vrcholného rozkvětu v roce 1683.

netopýři ušatí

Rozvaliny zvířetického zámku si oblíbili také netopýři. Blízký tok řeky Jizery tito živočichové využívají při svých každoročních migracích jako letový koridor. Zřícenina stojící na vyvýšeném místě nad řekou je ideálním místem, kde se během přeletů mohou zastavit. Odborníci, kteří v areálu bývalého zámku prováděli odchyty netopýrů do sítí, zjistili, že se zde na konci léta vyskytuje několik druhů. Nejpočetnějšími jsou netopýr ušatý a velký. Jedná se o tzv. swarming (rojení) – setkávají se samci a samice, mladí jedinci poznávají nové úkryty a probíhá tu i páření. V některých letech se na Zvířeticích objevují netopýři i v zimním období, jedná se však spíše o jednotlivce, kteří nalézají úkryt v místních sklepích (netopýr černý, večerní). Z minulosti jsou známy také záznamy o výskytu početné skupiny vrápenců malých, kteří zimovali ve sklepě přístupném z hradní studny. Celkem bylo na této lokalitě zjištěno 9 druhů letounů.

slavnostní odhalení infotabule o netopýrech

S místními netopýry seznamuje návštěvníky informační tabule, která se od roku 2018 nachází na Eleonořině cestě vedoucí ke zřícenině. Další fotografie těchto zajímavých živočichů si lze prohlédnout v infocentru, kde jsou k dispozici také pracovní listy pro děti Netopýři na hradech a zámcích. V některých letech se na hradě koná Mezinárodní noc pro netopýry.

Něco navíc:

Z dalších přírodních zajímavostí v okolí je třeba zmínit národní přírodní rezervaci Velký a Malý Bezděz se zachovalými bukovými lesy, jež hostí řadu vzácných druhů, jako je například lilie zlatohlavá nebo jeden z našich nejohroženějších brouků – nádherně zbarvený tesařík alpský. Na území rezervace se nachází Ledová jeskyně, která je hojně využívána netopýry v době swarmingu (bylo zde zjištěno okolo 20 druhů). V rezervaci se lze pohybovat pouze po značených cestách, jeskyně není přístupná s ohledem na zachování jejího unikátního klimatu.

Za návštěvu stojí bývalý vojenský prostor Ralsko. Podivuhodná sopečná krajina je již téměř 20 let opět přístupná veřejnosti, nadále však zůstává útočištěm mnoha ohrožených rostlin i živočichů. Zajímavostí je, že od roku 2013 je toto území spojeno s novodobou přítomností vlků v Čechách.

Praktické informace:

Památka se nachází ve Středočeském kraji cca 9 km severně od Mladé Boleslavi. Výchozím bodem pro prohlídku je Turistické informační centrum v obci Podhradí. V blízkosti TIC se nachází parkoviště, doputovat je možné také vlakem do stanice Bakov n. Jizerou, jež je odtud vzdálena cca 1 km. Kolem prochází rovněž cyklostezka č. 17 Greenway Jizera. Otevírací doba je od dubna do října, v letních měsících se konají speciální prohlídky zříceniny s prezentací 3D podoby přímo průvodcem. Více informací lze získat na www.zviretice.cz, e-mailu info@zviretice.cz nebo na telefonu 326 210 230.

Autoři fotografií: Daniel Horáček, Martina Vlčková, archiv ČSOP Klenice a archiv správy zámku Zvířetice.

Ztracený zámek Zvířetice obývají tajuplná zvířata