Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON)

Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 00 Praha 2
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5183.

IČO: 49370731
DIČ: CZ49370731
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 4413339/0800

www.ceson.org
e-mail: netopyr@ceson.org

Napište nám

Váš email

Vaše zpráva

Petra Schnutzerová
Petra Schnitzerová
koordinace projektu, komunikace s médii
tel: 605 870 323
schnitzerova@sousednetopyr.cz

Eva Cepáková
Eva Cepáková
osvětové aktivity
tel: 732 615 295
cepakova@sousednetopyr.cz

Dita Weinfurtová
Dita Weinfurtová
poradenský servis, vzdělávací semináře
tel: 737 121 672
weinfurtova@sousednetopyr.cz

Sdílet...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page