Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON)

Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 00 Praha 2
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5183.

IČO: 49370731
DIČ: CZ49370731
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 4413339/0800

www.ceson.org
e-mail: netopyr@ceson.org

facebook: Náš soused netopýr

Napište nám

Váš email

Vaše zpráva

Petra Schnutzerová
Petra Schnitzerová
(mateřská dovolená)
schnitzerova@sousednetopyr.cz

Eva Cepáková
Eva Cepáková
koordinace projektu, osvětové akce
tel: 732 615 295
cepakova@sousednetopyr.cz

Dita Weinfurtová
Dita Weinfurtová
poradenský servis, vzdělávací semináře
tel: 737 121 672
weinfurtova@sousednetopyr.cz

Olga Růžičková
Olga Růžičková
propagace, osvětové akce
tel: 777 750 110
ruzickova@sousednetopyr.cz