Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON)

Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 00 Praha 2
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5183.

IČO: 49370731
DIČ: CZ49370731
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 4413339/0800

www.ceson.org

e-mail: netopyr@ceson.org

facebook: ceson.org

instagram: ceson_org

youtube: @ceson_netopyri

Napište nám

  Váš email

  Vaše zpráva

  Petra Schnutzerová
  Petra Schnitzerová
  koordinace projektu, osvětové aktivity
  tel: 605 870 323
  schnitzerova@sousednetopyr.cz

  Eva Cepáková
  Eva Cepáková
  koordinace projektu, osvětové aktivity
  tel: 732 615 295
  cepakova@sousednetopyr.cz

  Dita Weinfurtová
  Dita Weinfurtová
  poradenský servis, vzdělávací semináře
  tel: 737 121 672
  weinfurtova@sousednetopyr.cz

  Olga Růžičková
  Olga Růžičková
  propagace, osvětové akce
  tel: 777 750 110
  ruzickova@sousednetopyr.cz