Projekt by měl přinést následující výsledky:

 • zvýšení informovanosti široké veřejnosti, majitelů a správců objektů, pracovníků firem i zástupců veřejné správy o problematice ohrožení netopýrů a možnostech jejich ochrany
 • zlepšení vztahu všech cílových skupin k netopýrům a zvýšení jejich ochoty spolupracovat na ochraně těchto ohrožených druhů
 • zapojení veřejnosti do ochrany netopýrů pomocí osvědčených i méně tradičních způsobů osvěty s využitím moderních technologií a propojení s online prostorem
 • zapojení majitelů, správců objektů a místních komunit do ochrany netopýrů s využitím principu zvýšení atraktivity lokality na základě propagace výskytu netopýrů (formou tzv. netopýří turistiky)

Náplní projektu je realizace následujících aktivit:

 • Pořádání různých osvětových akcí pro širokou veřejnost, které budou organizovány primárně ve venkovním prostředí (exkurze, přednášky, prezentace putovní výstavy atd.), ale zároveň budou probíhat také v online prostoru (popularizační webináře, osvětová videa na youtube).

 • Vytvoření nového vzdělávacího programu pro školy a zájmové skupiny, založeného na pozorování netopýrů v terénu pomocí ultrazvukových detektorů („Netopýří výzkumníci“).

 • Příprava nových questingových tras na lokalitách významných pro netopýry a nového pracovního listu o netopýrech v městském prostředí, které doplní již existující série těchto výukových materiálů.

 • Doplnění interaktivní netopýří mapy o další turisticky zajímavé lokality (zejména různé zahrady a parky), kde se lidé mohou dozvědět víc o netopýrech ve výkladu průvodců, pomocí pracovních listů, na informačních cedulích či prostřednictvím questů, geocachingu apod.

 • Pokračování motivační akce „Náš soused je netopýr“, v rámci níž jsou památeční plaketou a certifikátem oceňováni vlastníci a správci objektů, kteří spolupracují při ochraně netopýrů.

 • Zajištění poradenského servisu pro všechny cílové skupiny.

 • Vydání informačního letáku a metodické publikace o ochraně netopýrů při péči o nelesní zeleň.

 • Uspořádání série odborných vzdělávacích seminářů pro veřejnou správu, ochranu přírody a podnikatelské subjekty (správce a vlastníky objektů, arboristické firmy apod.).

 • Vytvoření nového systému značení stromů s úkryty netopýrů a jeho realizací na modelových lokalitách

Autorem projektu je Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON), odborná organizace, která se dlouhodobě věnuje výzkumu a ochraně netopýrů a jejich biotopů na území ČR.

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí logoStátní fond životního prostředí ČR logo

 

Na kofinancování některých aktivit se finančně podílí Hlavní město Praha