Projekt by měl přinést následující výsledky:

  • zvýšení informovanosti o problematice ohrožení netopýrů a možnostech jejich ochrany
  • zlepšení vztahu veřejnosti k netopýrům a ochoty spolupracovat na jejich ochraně
  • zapojení veřejnosti do ochrany netopýrů pomocí netradičních způsobů osvěty formou tzv. netopýří turistiky
  • zapojení majitelů, správců objektů a místních komunit do ochrany netopýrů s využitím principu zvýšení atraktivity lokality na základě propagace výskytu netopýrů

Součástí projektu jsou zejména následující aktivity:

  • 1. Pořádání různých typů osvětových akcí pro veřejnost ve spolupráci se správci a majiteli turisticky atraktivních lokalit (hradů, zámků, klášterů, starých vojenských pevností a dalších objektů) a s využitím moderních metod a technologií (geocaching, questing, interaktivní mapy na webových stránkách, online přenos z letní kolonie).
  • 2. Zajištění poradenského servisu, pořádání vzdělávacích seminářů a oceňování aktivního přístupu při ochraně netopýřích úkrytů.
  • 3. Realizace konkrétních praktických opatření na vybraných lokalitách (lokalizace a značení výletových otvorů na půdách s letními koloniemi).

Autorem projektu je Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON), odborná organizace, která se dlouhodobě věnuje výzkumu a ochraně netopýrů a jejich biotopů na území ČR.

Projekt byl vytvořen díky finanční podpoře SFŽP ČR a MŽP.

Státní fond životního prostředí ČR logo Ministerstvo životního prostředí logo

Na kofinancování některých aktivit se finančně podílí Hlavní město Praha.