Během léta bylo předáno dalších pět památečních plaket v rámci akce „Náš soused je netopýr“. Mezi oceněnými jsou správy tří významných památek: zámek Valeč, hrad Landštejn a klášter Chotěšov jsou tradičními zimovišti netopýrů a zároveň různou formou pomáhají s osvětou návštěvníků ohledně ochrany netopýrů.

Dalšími držiteli ocenění se stali manželé Burešovi ze Soutic, kteří ve svém domě hostí letní kolonie dvou druhů netopýrů – n. velkého a ušatého. A také pan Elingr z Předměřic nad Jizerou, který si sám vyrábí a na svých budovách vyvěšuje budky pro netopýry. Všem oceněným patří velký dík!

Podrobnější informace o akci a všech oceněných najdete zde. Akce probíhá v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Během léta bylo předáno pět památečních plaket