Město, jež je zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a láká tak houfy turistů z celého světa, si oblíbili i letouni. Historické centrum skýtá netopýrům mnoho úkrytů ve škvírách a na půdách budov i ve vzrostlých stromech v parcích a kolem vody. Říční údolí tvoří významný migrační koridor a ve městě i blízkém okolí se nachází rovněž podzemní prostory – pozůstatky po těžbě grafitu, které slouží jako zimoviště. Bohatou nabídku hmyzí potravy netopýři nalézají v okolí potoka Polečnice či řeky Vltavy, ale i v blízkosti stromů, nad trvalkovými záhony nebo šetrně kosenými kvetoucí trávníky, jež jsou součástí městské zeleně. Při večerní procházce centrem města můžete využít některá z níže navržených pozorovacích stanovišť a očekávat setkání nejméně s pěti druhy netopýrů – n. rezavým, n. vodním, n. hvízdavým, n. nejmenším a n. parkovým.

Navržená místa pro pozorování netopýrů

Jelení zahrada

Parkem s různorodou věkovou skladbou dřevin a starým ovocným sádkem protéká potok Polečnice. Ve vzrostlých vrbách na břehu (1) byly zjištěny úkryty netopýrů rezavých. Je dobré dorazit na místo před západem slunce, neboť tento druh obvykle vyletuje a začíná lovit ještě za světla (typická silueta s dlouhými úzkými křídly, lov ve volném prostoru, frekvence 18-26 kHz). Z pravého břehu sledujte okolí protilehlých stromů i volnou plochou nad trávníky a pozorujte netopýry lovící nebo přeletující za potravou do vzdálenějších míst. Při troše štěstí můžete zaslechnout i sociální hlasy, kterými se netopýři ozývají v úkrytech. Můstek mezi parkovištěm a cestou k Plášťovému mostu (2) je výborným místem ke sledování tam a zpět přeletujících netopýrů vodních (středně velký netopýr, let těsně nad hladinou, frekvence 38-47 kHz). Tito malí lovci vyletují až za větší tmy.

Levý břeh Vltavy

V ulici Rybářská vyjděte na dřevěný most (3) a pozorujte hladinu řeky pod vámi směrem po proudu. Díky městskému osvětlení tu netopýry nejen uslyšíte, ale i pěkně uvidíte. Těsně nad hladinou řeky tady loví n. vodní (frekvence 38-47 kHz), zaznamenat můžete také n. hvízdavého (drobný netopýr s třepotavým letem, frekvence 43-49 kHz). Pokračujte ulicí Rybářská a zastavte se naproti Egon Schiele Art Centrum (4). Vodní hladina je zde osvětlena a netopýry můžete také uvidět. Ve větších počtech tam a zpět nízko nad vodou přeletují n. vodní, zaznamenat lze i n. nejmenšího (drobný netopýr s třepotavým letem, frekvence 52-57 kHz) a vysoko přeletující n. rezavé (typická silueta s dlouhými úzkými křídly, frekvence 18-26 kHz).

Městský park

Podél řeky dojděte do městského parku. Na úrovni altánku sejděte na volný plácek přímo u vody (5). Je tu mělko, takže náruživý pozorovatel se v případě nechtěného uklouznutí utonutí bát nemusí. Nad hladinou panuje intenzivní „letový provoz“ – neúnavně sem a tam přeletuje množství lovících n. vodních (let těsně nad hladinou, frekvence 38-47 kHz), které doplňují menší počty n. hvízdavých (drobný netopýr s úzkými křídly, třepotavý let, frekvence 43-49 kHz). Uslyšet můžete i signály příbuzného n. parkového (malý netopýr, rychlý let v kruzích, frekvence 38-42 kHz).

Potok Polečnice

Dobré pozorovací stanoviště představuje most v ulici Chvalšinská (6). Pohlédněte z mostu nad hladinu Polečnice směrem proti proudu, kde jsou břehy bohatě zarostlé křovinami i další vegetací. V osvětleném prostoru kolem teplovodní trubky uvidíte nad vodou poměrně zblízka mnoho lovících n. vodních (let těsně nad hladinou, frekvence 43 kHz) a podél křovin poletujících n. hvízdavých (drobný netopýr s úzkými křídly, frekvence 45 kHz).

Nezapomeňte, že netopýři se mohou podle aktuální potravní nabídky vyskytovat a lovit i na řadě dalších míst. Buďte tedy stále ve střehu a detektor mějte zapnutý po celou dobu vycházky.

Vycházka za netopýry v Českém Krumlově ke stažení v pdf