Přírodní park Drahaň-Troja je rozmanité území s lesy, loukami, vinicemi, sady, potoky, drobnými rybníky, pásy strmých skal i intravilánem tvořeným starší zástavbou a zahrádkářskými koloniemi. Zahrnuje několik maloplošných chráněných území
(PR Podhoří, PP Bohnické údolí, PP Zámky, PP Havránka, PP Velká skála, PP Jabloňka a PP Čimické údolí) a jeho západní hranice vede po pravém břehu řeky Vltavy.

Mozaikovitá krajina netopýrům poskytuje množství vhodných stanovišť, a tak není divu, že zde bylo zaznamenáno celkem 13 druhů (resp. dvojic druhů, které v terénu nelze akusticky rozlišit). Najdeme tu netopýry synantropní, kteří loví kolem pouličního osvětlení mezi zástavbou i nad zahrádkářskými osadami, kde mohou ve štěrbinách pod střechami nebo za okenicemi nalézt rovněž svůj denní úkryt. Ale i druhy typické pro okolí vod či lesní prostředí, druhy lovící v otevřeném prostoru nad loukami, a také ty, které zaletují do skal. Přímo u Vltavy na navržené trase lze zastihnout netopýra vodního, n. večerního, n. rezavého, n. hvízdavého, n. nejmenšího, n. parkového, n. Saviova nebo n. dlouhouchého/ušatého. Dále tu byli zaznamenáni také n. vousatý/Brandtův, n. Alkathoe/brvitý, n. řasnatý, n. velký a n. severní. Počty druhů ani celková aktivita netopýrů se na této lokalitě v průběhu roku příliš nemění, neboť údolí řeky Vltavy pro ně představuje nejen ideální lovecké prostředí, ale slouží také jako významný migrační koridor.

Navržená trasa vycházky

Ideální výchozí bod je od zastávky Zoo Praha-Troja (autobus linky 112 nebo 234). Po červené značce se vydejte dolů k Vltavě, kde se napojíte na cyklostezku (1). Pokud máte dobrou obuv i baterku, můžete sejít pěšinami až k řece a pak se dát podél vody směrem po proudu, nebo využijte cyklostezku. Jako prvního tu můžete zaslechnout, a mnohdy i uvidět, netopýra rezavého, který na lov vyletuje již před setměním (silueta s dlouhými štíhlými křídly, relativně přímý let ve výšce nad korunami stromů, k vodní hladině se přibližuje jen za účelem pití, signály o frekvenci kolem 20 kHz, slyšitelné i na vzdálenost přes 100 m). O něco později se připojí hlasy dalších druhů: netopýr večerní je podobně velký jako n. rezavý, ale má širší křídla a létá víc klikatě (signály nejsilněji na frekvenci okolo 28 kHz, zvuky připomínají plácání dlaněmi o sebe). Kolem 41 kHz se nejsilněji rychlým pleskavým hlasem ozývá netopýr parkový, mezi 45-49 kHz netopýr hvízdavý a kolem 55 kHz je to netopýr nejmenší. Tyto tři druhy drobných netopýrů s typickým třepotavým letem jsou si vizuálně velmi podobné, ale liší se právě svými signály.

V bodě 2 se cyklostezka přibližuje až k řece. K výše zmiňovaným druhům se zde přidá ještě netopýr vodní (rychlé signály o frekvenci 38-47 kHz), kterého můžete ve světle baterky zahlédnout, jak loví v kruzích těsně nad vodní hladinou.

V bodě 3 se červená turistická značka na chvíli odpojuje, vy ale dále pokračujte po cyklostezce podél břehu Vltavy. Tady si můžete užít koncert všech výše zmiňovaných druhů. Koncem léta a na podzim lze zaznamenat i jejich sociální hlasy, které jsou slyšitelné pouhým uchem.

Až doputujete ke skalám (4), zpozorněte! Můžete zaslechnout signály vzácného netopýra Saviova (frekvence 35 kHz, echolokace připomíná zvuky kapek padajících na plachtu stanu). Tento druh se k nám šíří z jižní Evropy a v posledních letech počty nálezů v Praze narůstají jak v letním období, tak během zimování.

Ke konci navržené trasy se červená turistická značka odpojuje od Vltavy (5) a dovede vás k zastávce autobusu linky 236 Zámky (6). Budete-li mít štěstí, můžete na bodě 5 přidat ke svým pozorováním další druh, a to netopýra dlouhouchého/ušatého (středně velké druhy s nápadně velkými ušními boltci, vysílají velmi tiché signály na podobné frekvenci 25-35 kHz, pomocí detektoru je nelze od sebe odlišit).

Netopýři se mohou podle aktuální potravní nabídky vyskytovat a lovit i na řadě dalších míst. Buďte tedy stále ve střehu a detektor mějte zapnutý po celou dobu vycházky.

Tip na další zajímavé pozorování

Start netopýří vycházky se nachází v bezprostřední blízkosti Pražské zoologické zahrady. ZOO neslouží jen jako turistická atrakce, ale také vzdělávacím účelům a ochraně ohrožených zvířat z celého světa. Pečují tu o chovné skupiny nejrůznějších živočišných druhů, kterým hrozí ve volné přírodě značný úbytek až vyhubení. Ze skupiny letounů se zde potkáte např. s africkým kaloněm rodriguezským a kaloněm plavým. Od června do srpna končí otevírací doba až 21. hodinou, detektorovací vycházka se tedy dá dobře spojit s předchozí návštěvou zoologické zahrady.

Vycházka po břehu Vltavy v Troji ke stažení v pdf