Blanické předměstí se vyznačuje pestrou mozaikou různých typů staveb (rodinné domy, bytovky, zateplené i nezateplené panelové domy) a zeleně, včetně vzrostlých listnatých stromů. V lokalitě se nachází i malý rybník. Netopýři zde mají k dispozici jak pestrou nabídku úkrytů, tak potravních biotopů. Výhodou této lokality pro pozorování netopýrů je také její poklidnost ve večerně-nočních hodinách a snadná dostupnost od nádraží.

Začátkem září zde byl zaznamenán výskyt pěti až šesti druhů netopýrů – netopýr hvízdavý, n. nejmenší, n. vousatý/Brandtův, n. večerní a n. rezavý. Není zde vyloučena ani možnost pozorování netopýra parkového, n. dlouhouchého či n. vodního.

Navržená trasa vycházky

Jako startovní místo doporučujeme sportovní hřiště (1), kde ještě před západem Slunce zapněte detektory a pozorujte, zda se už neobjeví netopýři rezaví (loví ve volném prostoru, frekvence 18–26 kHz).

Po západu se přesuňte k travnaté ploše za domem č. p. 2588–2590, nad kterou vyletují ze stromů (2) a poté krouží n. hvízdaví (malý druh, při letu několika jedinců se jejich maximální frekvence pohybují mezi 40–47 kHz). Po rozsvícení pouličního osvětlení zaměřte svou pozornost na jeho okolí – kolem lamp loví n. večerní (velký druh netopýra s kratšími širšími křídly, frekvence 24–27 kHz) a přeletují zde i netopýři hvízdaví.

Poté se se zapnutými detektory vydejte k Sovímu rybníku (3). Cestou můžete kdekoli potkat n. rezavé a n. hvízdavé. Na hrázi rybníka pak můžete pozorovat další dva druhy: n. nejmenšího (drobný netopýr s třepotavým letem podobný n. hvízdavému, jen s vyšší frekvencí signálů 56–58 kHz) a n. vousatého/Brandtova (menší druhy, které nelze na základě echolokačních signálů odlišit, frekvence 40-43 kHz). Zaměřte pozornost také těsně nad vodní hladinu – budete-li mít štěstí, můžete zde pozorovat lovící n. vodní (středně velký druh, frekvence 38–47 kHz).

 

Netopýři se mohou podle aktuální potravní nabídky vyskytovat a lovit i na řadě dalších míst. Buďte tedy stále ve střehu a detektor mějte zapnutý po celou dobu vycházky.

Vycházka po Blanickém předměstí v Táboře ke stažení v pdf.