Více jak 100 stánků s tradičními řemesly či prezentacemi nevládních organizací najdete 1. května od 8:30 hod. na Horním náměstí v Olomouci v rámci tradičního Ekojarmarku. Mezi nimi nebude tentokrát chybět ani stánek věnovaný tématu migrace ptáků a netopýrů, kde se můžete seznámit i s problémy, které migrující druhy ohrožují, a způsoby, jak je lze řešit. Prezentace stánku je součástí projektu finančně podpořeného SFŽP ČR a MŽP. Více o programu Ekojarmarku a Ekologických dnů v Olomouci najdete na zde.

Netopýři na Ekojarmarku v Olomouci