kostelPůdní prostory mohou sloužit netopýrům jako úkryt po mnoho let. Důležité je, aby na půdě zůstaly zachovány příhodné mikroklimatické podmínky a aby samice a mláďata měly v úkrytu klid. Netopýři však také musí mít možnost na půdu vletovat nějakým vhodným otvorem. Bývá to například okno ve střeše či ve vikýři, žaluziové okno ve věži kostela, ale může to být i nějaká nenápadná štěrbina pod střešní krytinou apod. Pokud se stane, že lidé tyto vletové otvory uzavřou, dojde k zániku úkrytu, neboť netopýři nemají kudy se na půdu dostat. U některých druhů může zánik tradičního úkrytu významně ohrozit celou místní populaci.

K uzavření přístupových otvorů dochází často jen z neznalosti, ať už při běžné údržbě objektu nebo při rekonstrukcích střech a půdních prostor. evl_veselicko_vyletovy_otvorSoučástí projektu „Na půdě, tam to žije“ je proto označování těchto otvorů. Odborníci musejí nejprve vysledovat, která místa netopýrům jako přístupové otvory slouží, a následně je na půdě označí pomocí plastové cedulky s nápisem „Pozor, výletový otvor netopýrů, nezavírat!“. Kromě toho jsou na půdách vyvěšovány informační cedule, obsahující upozornění na zákonnou ochranu netopýřích úkrytů a kontakty, kam se obrátit pro radu v případě chystané rekonstrukce budovy.

Každý, kdo přijde na půdu, bude mít tedy k dispozici základní potřebné informace. I takovéto jednoduché opatření může významně pomoci zachovat úkryty ohrožených druhů netopýrů v budovách. Označování úkrytů a přístupových otvorů probíhá díky finanční podpoře SFŽP ČR, MŽP a příspěvku internetového obchodu Zelená domácnost.com.

Výletové otvory
Pozor, výletový otvor netopýrů, nezavírat!