V měsíci říjnu  šli  dobrovolně přihlášení žáci 5. a 8. třídy ZŠ Jana Babáka v Brně ve dvou večerech s batůžky na „průzkum výskytu netopýru“ v okolí své školy pod vedením paní učitelky M. Kováříkové.  Vycházky byly podle paní učitelky i účastníků úžasné. Někteří pořídlii i pěkné nahrávky echolokačních hlasů, někteří pod dojmem exkurze následně kreslili a vybarvovali netopýry několik dní. Pozvánku na exkurze pro ně vyrobila žákyně 9. třídy.

Žáci 5. a 8. třídy ZŠ Jana Babáka v Brně