Žáci 6. třídy (11 – 12 let) ZŠ Sira Nicholase Wintona v Kunžaku  pod vedením paní učitelky L. Zavoralové a  T. Smrže z Ekocentra Cassiopeia v Č. Budějovicích sledovali v rámci zářijové exkurze do Terčina údolí netopýry pomocí ultrazvukových detektorů. Dětem se práce s detektory velmi líbila a následně na základě svých zážitků vytvořily zápisy „rozhovoru“ s netopýrem, které doplnili obrázky.

 

Žáci 6. třídy ZŠ Sira Nicholase Wintona v Kunžaku