Přijďte se v sobotu 6.5.2023 podívat do záchranné stanice v Třeboni. Čeká vás bohatý program s naučnými a hravými stanovišti, komentovaná prohlídka stanice, výtvarné dílny pro děti i benefiční koncert. V 10 hodin bude slavnostně zahájena výstava „Netopýři tajemní a zranitelní“. Od 10:30 do 15 hodin bude otevřené stanoviště s ukázkou hendikepovaných netopýrů a povídáním o jejich životě. Více v pozvánce. Program s netopýry je součástí projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Zahájení návštěvnické sezóny v třeboňské záchranné stanici