Projekt by měl přinést následující výsledky:

  • zvýšení informovanosti o problematice ohrožení netopýrů a možnostech jejich ochrany
  • zlepšení vztahu veřejnosti k netopýrům a ochoty spolupracovat na jejich ochraně
  • zapojení veřejnosti do ochrany netopýrů pomocí netradičních způsobů osvěty formou tzv. netopýří turistiky
  • zlepšení spolupráce majitelů a správců budov při ochraně netopýrů díky zvýšení atraktivity lokality pomocí propagace výskytu netopýrů

Součástí projektu jsou zejména následující aktivity:

  • 1. Uspořádání řady různých typů osvětových akcí pro veřejnost, které budou využívat potenciálu turisticky atraktivních lokalit – hradů, zámků a dalších objektů.
  • 2. Zajištění poradenského servisu a vzdělávacích seminářů pro všechny cílové skupiny a realizace konkrétních praktických opatření na vybraných lokalitách.

Autorem projektu je Česká společnost pro ochranu netopýrů, odborná organizace, která se dlouhodobě věnuje výzkumu a ochraně netopýrů a jejich biotopů na území ČR.

Projekt byl vytvořen díky finanční podpoře SFŽP ČR a MŽP.

Státní fond životního prostředí ČR logo Ministerstvo životního prostředí logo

Na kofinancování některých aktivit se finančně podílí Hlavní město Praha.