Skrytý život v památkách – výpravy za tajemstvím létajících savců (2019 – 2021)

Projekt probíhal od října 2019 do prosince 2021, přímo navazoval na aktivity projektu „Na půdě, tam to žije! – aneb poznejte tajemný svět netopýrů“ a dále je rozvíjel. Nově byla kromě úkrytů na půdách věnována větší pozornost také podzemním prostorám, které slouží zejména jako významná zimoviště netopýrů.

Přehled výstupů

Na interaktivní netopýří mapu na webu napude.sousednetopyr.cz bylo přidáno 26 nových turistických lokalit, při jejichž návštěvě se lidé mohou dozvědět podrobnější informace o netopýrech. Kromě hradů a zámků jsou mezi nimi i staré vojenské pevnosti, zpřístupněná důlní díla a jeskyně. Na 7 lokalitách byly vytvořeny informační tabule nebo interaktivní panely o netopýrech. Na 8 lokalitách byly informace o netopýrech začleněny do výkladu průvodců. Dále byly vydány dva nové druhy pracovních listů („Netopýři v podzemí“ a „Netopýři v parcích“), které byly poskytnuty na 12 spolupracujících lokalit.

Byl spuštěn nový, modernější online přenos z letní kolonie netopýrů, prezentovaný jako life-stream na youtube a vytvořeno DVD se vzdělávacím videem zachycujícím život v kolonii. Dále byla vydána nová verze informačního letáku s mapou „Kam na výlet za netopýry“, rozšířená o nové lokality.

Byly připraveny dvě questingové trasy na lokalitách významných pro netopýry (Třeboň, pražská Stromovka) a geocachingová série „S Drákulou v netopýřím světě“ byla doplněna o bonusovou keš upozorňující na zajímavé zimoviště vytvořené člověkem (Slapy).

Bylo zorganizováno 77 osvětových akcí pro veřejnost (přednášek, exkurzí, akcí v rámci Mezinárodní noci pro netopýry atd.). Pro zlepšení prezentace Mezinárodní noci pro netopýry byly vytvořeny nové webové stránky (www.netopyrinoc.cz). Putovní výstava byla prezentována na 8 lokalitách.

Byl vydán nový osvětový materiál – sešit „Netopýří rok plný zážitků“, který obsahuje deník netopýřice Lucky doplněný o tipy na pozorování přírody pro každý měsíc roku. Tytéž informace byly zároveň zveřejněny na projektovém webu a v rámci propagace byla zorganizována sedmikolová facebooková soutěž pro veřejnost.

V rámci akce „Náš soused je netopýr“ bylo oceněno 20 vlastníků objektů s úkryty netopýrů a nově byla vytvořena interaktivní mapa lokalit s předanými plaketami.

Po celou dobu projektu byl zajištěn poradenský servis, v rámci kterého bylo poskytnuto 1327 konzultací. Bylo uspořádáno 6 vzdělávacích seminářů či webinářů pro majitele a správce budov a veřejnou správu. Na půdách s koloniemi netopýrů bylo pomocí speciálních cedulek označeno 22 výletových otvorů.

 

Autorem projektu je Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON), odborná organizace, která se dlouhodobě věnuje výzkumu a ochraně netopýrů a jejich biotopů na území ČR.

Projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí logoStátní fond životního prostředí ČR logo

 

Na kofinancování některých aktivit se finančně podílelo Hlavní město Praha