Nechte netopýry bydlet u vás a zapojte se do akce „Náš soused je netopýr“!

Cílem této akce je zviditelnit pozitivní příklady, které dokladují, že soužití s netopýry jednom domě není problémem. Všechny, kteří aktivně pomáhají chránit netopýří úkryty, oceňujeme památeční plaketou a certifikátem. Tímto způsobem se snažíme motivovat ke spolupráci i další vlastníky budov. Více informací…

Plánujete rekonstrukci budovy? Proveďte ji s ohledem na netopýry a zachovejte jejich úkryty.

rekonstrukce1Existuje řada možností, jak skloubit stavební úpravy budov a ochranu netopýrů. Nejvhodnější postup a případná technická opatření vždy závisí na konkrétní situaci budovy, rozsahu rekonstrukce a charakteru netopýřího úkrytu. Více informací…

Řešíte nějaký problém související s netopýry? Nechte si poradit, jak správně postupovat.

mlade1Co dělat v případě záletu netopýra do bytu? Jak pomoct nalezenému zraněnému zvířeti? Nebo jak ohleduplně vyřešit některé problémy, které mohou během soužití s netopýry v jednom domě vzniknout? To se dozvíte v naší netopýří poradně.

Podpořte naše aktivity na ochranu netopýrů.

Naše projekty na ochranu netopýrů a jejich úkrytů můžete podpořit také prostřednictvím finančního daru. Peníze lze zaslat na náš účet č: 4413339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo 55. Kontaktujte nás na mail netopyr@ceson.org, abychom vám mohli doručit doklad o poskytnutí daru (darovanou částku až do výše 10% lze odečíst od základu daně z příjmu v daňovém přiznání) a zveřejnit vaše jméno v seznamu našich podporovatelů.