Pražské parky nacházející se v blízkosti Vltavy a také ostrovy, jako jsou Císařský, Střelecký či Štvanice, patří mezi místa s častým výskytem netopýrů. Je to dáno jejich polohou: tok řeky využívají netopýři pro orientaci při jarní a podzimní migraci. Přitom osídlují dutiny ve stromech rostoucích v těchto lokalitách – buď jen jako dočasné útočiště během tahu a jako pářicí úkryty v období námluv, nebo zde setrvávají delší dobu za účelem zimního spánku či letních porodů a odchovu mláďat.

Pro pozorování netopýrů v teplé části roku je vhodným místem park na Kampě. Jedná se rovněž o ostrov, který je od Vltavy oddělen mlýnskou strouhou Čertovkou. Travnaté parkové plochy a staré stromy s dutinami poskytují netopýrům dobré potravní i úkrytové příležitosti. Během výzkumu zde bylo zjištěno celkem 6 druhů: netopýr rezavý, n. nejmenší, n. parkový, n. hvízdavý, n. vodní a n. večerní.

Navržená trasa vycházky

Netopýry lze sledovat prakticky ve všech částech parku, který je poměrně přehledný. Začít můžete například v otevřeném prostoru pod dětským hřištěm (1). Dobře viditelní jsou tu netopýři rezaví lovící nad trávníky (typická větší silueta s dlouhými úzkými křídly, lov ve volném prostoru, frekvence 23 kHz). Podél stromové a keřové vegetace se pohybují podobně velcí netopýři večerní (silueta s kratšími širšími křídly, frekvence 24-27 kHz) a také drobnější netopýři parkoví (frekvence 38-42 kHz).

Pravděpodobný úkryt nebo více úkrytů netopýrů se nachází v jasanech a javorech u Čertovky (2),

další pak ve větvích památného platanu (3). To jsou místa, kde lze na konci léta i bez detektoru zaslechnout sociální hlasy netopýrů rezavých. Dejte ale pozor, abyste při tom netopýry nerušili!

Netopýři se mohou podle aktuální potravní nabídky vyskytovat a lovit i na řadě dalších míst. Buďte tedy stále ve střehu a detektor mějte zapnutý po celou dobu vycházky.

Vycházka na Kampu ke stažení v pdf.