Přírodní památka Milíčovský les a rybníky se nachází na jižním okraji Prahy, mezi sídlištěm Jižní Město a dálnicí D1. Území o rozloze 81,97 ha zahrnuje lesní komplex s převážně listnatými stromy, jejichž stáří se z velké části pohybuje mezi 100 a 120 lety, a několik přilehlých rybníků s navazujícími podmáčenými loukami, olšinami a dalšími zajímavými biotopy.

Staré stromy skýtají řadu možností úkrytů pro netopýry (v dutinách, štěrbinách), pestrá společenstva rostlin a na ně vázaného hmyzu vhodná potravní stanoviště. Další úkryty netopýrů se nachází v panelových domech blízkého Jižního města. Celkem zde bylo zjištěno (pozorováno) 8 druhů netopýrů: n. rezavý, n. stromový, n. vodní, n. velký, n. řasnatý, n. hvízdavý, n. parkový a n. nejmenší.

Navržená trasa vycházky

Vycházku začněte u srubu Lesů hl. města Prahy, naproti kterému se nachází odpočinkové místo s altánkem a starý sad s navazující loukou. Nad sadem a loukou (1) loví netopýři rezaví – lze je pozorovat ještě za světla (typická větší silueta s dlouhými úzkými křídly, lov ve volném prostoru, frekvence 23 kHz).

Kolem stromů na okraji lesa u cesty a plochy s altánem (2) loví n. nejmenší (drobný netopýr s třepotavým letem, frekvence 55 kHz).

Pokračujte podél sadu k Milíčovskému rybníku – nad hladinou u hráze (3) je možné pozorovat lovící n. vodní (let těsně nad hladinou, frekvence 43 kHz), ve volném prostoru vysoko nad rybníkem také n. rezavé.

Odtud po cestě lemované alejí stromů až na hráz rybníka Homolka (4). Nad jeho hladinou loví n. vodní a kolem korun mohutných dubů na hrázi n. nejmenší, případně n. parkový.

Netopýři se mohou podle aktuální potravní nabídky vyskytovat a lovit i na řadě dalších míst. Buďte tedy stále ve střehu a detektor mějte zapnutý po celou dobu vycházky.

Tip na další zajímavé pozorování: Na kmeni jednoho z mohutných dubů na hrázi jsou dobře patrné otvory do prostorných chodbiček larev tesaříků obrovských, ve vhodném období (od června do začátku srpna) tu lze zastihnout i dospělé brouky.

Vycházka do Milíčovského lesa ke stažení v pdf.