4_Mdau_SchnitzerovaZima mívá různé podoby. Někdy napadne sníh a přijdou pořádné mrazy, jindy je počasí proměnlivé. V naší štole se ale dá toto nevlídné období přečkat docela dobře. Však tu také nejsem sama – tohle šikovné místo k zimování obývají i jiní netopýři. Minule jste si na obrázku určitě všimli, že jsme tu zavěšení vedle sebe tři. Mými sousedy jsou jedna samice z naší kolonie a jedno odrostlé mládě. V jiných částech štoly zimují i další netopýři velcí, dohromady je nás tu jedenáct. Našli byste tady ale i jiné druhy netopýrů. Ten na fotce je netopýr vodní. Nejmenuje se podle těch kapiček vody, které pokrývají jeho srst. (To se při zimování někdy stává i nám, netopýrům velkým, když vzdušná vlhkost na našem těle zkondenzuje.) Jméno dostal podle prostředí, kde v létě loví potravu – dokáže sbírat hmyz přímo z vodní hladiny. Netopýrů vodních se letos v našem zimovišti usídlilo šest. A ve skulině nedaleko vchodu je ukrytý jeden netopýr ušatý. Jak to všechno vím?

Dnes totiž do naší štoly přišli dva lidé – odborníci, kteří tu každoročně provádějí sčítání zimujících netopýrů. Naštěstí vědí, že nás nemají příliš rušit (o tom už jsme si povídali minule), a tak si jen na chvíli posvítí baterkou, aby se podívali, kolik nás tu je a k jakým patříme druhům. Všechno si pečlivě zapíšou a doma to ještě zadají do počítače. Takové sčítání netopýrů na zimovištích probíhá v České republice už od roku 1969, v současnosti na více než 600 lokalitách. Odborníci proto mají pohromadě dlouhou řadu údajů a díky tomu mohou zjistit, jak se vyvíjí početnost jednotlivých druhů. Ukazuje se, že některé druhy přibývají – třeba takový vrápenec malý, teplomilný druh, který také vytváří letní kolonie na půdách, jako my netopýři velcí. Ale u jiných druhů to tak veselé není. Například se zdá, že právě netopýrů vodních v posledních letech ubývá. Vědu ale přenechám lidem, já pokračuji v zimním spánku…

Chcete se dozvědět více o sčítání netopýrů? Pusťte si záznam popularizačního webináře Netopýří večírky online – 1. díl: O monitoringu

Netopýří deník 24. ledna