První písemné záznamy o Valči pocházejí z roku 1358, na počátku 16. století je zmiňován již výslovně zámek. V průběhu následujících staletí se tu vystřídaly desítky majitelů z různých rodů a došlo k řadě přestaveb. Václav Štampach ze Štampachu koncem 16. století zámek přetváří v renesančním duchu. Od konce 17. století jej velkolepě přestavuje Jan Kryštof Kager, svobodný pán ze Štampachu, do barokní podoby za účasti předních umělců své doby, například italského architekta Francesca Barelli.

park se sochami Matyáše B. Brauna

Uměnímilovným vlastníkem byl i Jan Ferdinand Kager z Globen, který do Valče na popud svého přítele knížete Šporka pozval slavného sochaře Matyáše B. Brauna. Ten vyzdobil zámecký areál sochami inspirovanými areálem v Kuksu, zpodobňujícími alegorie lidských vlastností a mytologické motivy. Posledním soukromým majitelem byl dr. Jan Larisch-Mönnich, jemuž byl zámek v roce 1945 zkonfiskován. Poté se stal sanatoriem pro veterány, útočištěm pro korejské děti a nakonec dětským domovem. V roce 1976 jej zachvátil zničující požár. Následně zámek převzal do své správy Národní památkový ústav. Obnova zámku pokračuje dodnes.

kostel a sloup Nejsvětější trojice

V roce 2019 vzniklo v prostorách bývalé kovárny zázemí pro originály 28 soch z dílny M. B. Brauna, které se tak konečně mohly navrátit „domů“. Vzácná díla byla dlouhých 43 let deponována v klášteře Kladruby u Stříbra, v zámeckém parku se nacházejí jejich kopie. Unikátně nasvícená expozice jednoho z největších souborů známého barokního sochaře vznikla ve spolupráci se Západočeskou univerzitou (Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara). Ve Valči lze obdivovat také zrekonstruovaný barokní kostel a sloup Nejsvětější Trojice, letohrádek, či pozůstatky iluzivních bran a teatronu. Zámecký park patří mezi naše nejzajímavější historické zahrady s řadou pozoruhodných a esteticky cenných dřevin.

strop freskového sálu v 1. patře

Prohlídky probíhají samostatně, se zapůjčeným průvodcovským textem je možné si zámek procházet libovolně dlouho. V interiérech, kde se konají nejrůznější výstavy, je nyní k vidění řada architektonických detailů, jež budou po dokončení obnovy skryty. V pátek a sobotu jsou prohlídky možné až do nočních hodin – návštěvníci jsou vybaveni lucernami, což je velký zážitek především pro děti.

hlodavec z Valče (třetihorní plch)

Valeč je významnou lokalitou také z hlediska přírodovědného. Nedaleko byla například nalezena první fosilie savce na světě. Takzvaný „hlodavec z Valče“, kterého naši předkové koncem 17. století považovali za důkaz biblické potopy světa, dnes patří k největším paleontologickým unikátům Evropy.

netopýři černí zimující v pivovarských sklepích

V současnosti se v areálu zámku lze po celý rok setkat s mnoha ohroženými druhy netopýrů. Ve starých pivovarských sklepích, zbudovaných pod zámeckým parkem zřejmě na přelomu 17. a 18. století, každoročně zimují ve velkých počtech netopýři černí a hvízdaví, pravidelně tu bývají zastiženi také netopýři ušatí, velcí, vodní, řasnatí, dlouhouší či večerní. Několik menších zimovišť tvoří sklepy pod samotným zámkem a správní budovou. V letním období je pro netopýry atraktivním místem především zámecký park. Při výzkumu zde bylo za jedinou noc odchyceno až 70 jedinců mnoha druhů, zjištěn tu byl i jeden z nejvzácnějších a nejméně prozkoumaných druhů v ČR, netopýr velkouchý.

Výskyt netopýrů tu chiropterologové každoročně monitorují již od roku 2000. V roce 2009 byly vstupy do pivovarských sklepení staticky zajištěny a v současné době o tuto cennou lokalitu ve spolupráci se správou zámku pečují pracovníci AOPK ČR ze Správy CHKO Slavkovský les. Jako poděkování za pomoc při ochraně netopýrů obdržela správa zámku v roce 2021 ocenění Náš soused je netopýr.

Návštěvníkům přináší bližší informace o netopýrech průvodcovský text, pro děti jsou k dispozici hravé pracovní listy Netopýři na hradech a zámcích a Netopýři v parcích. S okřídlenými obyvateli Valče se se lze setkat při večerní procházce parkem – v infocentru jsou od dubna do října k zapůjčení ultrazvukové detektory pro sledování netopýřích hlasů s doprovodným textem. Přímo u pivovarských sklepů, kde netopýři zimují, je nově instalovaná také cedule přibližující život místních letounů.

Něco navíc:

Valeč se nachází na úpatí Doupovských hor, jež jsou v rámci ČR pozoruhodným fenoménem – jde o například o největší vulkanický komplex u nás, či místo s největší diverzitou přírodních stanovišť v Čechách. Unikátní přírodní bohatství zde bylo zachováno díky specifickému režimu v dobách, kdy byla celá oblast běžnému smrtelníkovi nepřístupným vojenským cvičištěm. Více se o přírodě Doupova dočtete zde.

Praktické informace:

Zámek Valeč se nachází 6 km severně od dálnice D6 – exit Valeč. Do stejnojmenné obce jezdí autobus, v 10 km vzdáleném Lubenci zastavují dálkové autobusy na trase Praha–Karlovy Vary. Na zámek lze doputovat z různých míst pěšky, vede sem několik cyklotras. V areálu se nachází infocentrum s kavárnou, k dispozici jsou stojany na kola. Zámek a park jsou otevřeny celoročně, konkrétní dny a časy se mohou různit. Více informací získáte na webu www.zamek-valec.cz, e-mailu valec@npu.cz či telefonicky na čísle 725 524 129.

Autoři fotografií: Přemysl Tájek, David Fischer, archiv správy zámku Valeč a Wikimedia Commons.

Zámek Valeč – domov vzácných soch a netopýrů na západě Čech