Amálino údolí, zlaté místo pro seismology i netopýry

Amálino údolí, zlaté místo pro seismology i netopýry

Údolí Zlatého potoka na Šumavě, ve 14. století výnosný zlatokopecký revír, dnes základna pro vědce a útočiště vzácných létajících savců. Seismická observatoř ve štole Kristýna u Kašperských Hor nabyla mezinárodního věhlasu a do tajů seismometrie tu díky aktivitám moderního návštěvnického centra může nahlédnout i široká veřejnost. V chladném období roku pak zdejší štoly slouží jako zimoviště letounů – zjištěno tu bylo již 14 druhů.

Na zámku v Loučné nad Desnou vyletují netopýři ledovnou

Na zámku v Loučné nad Desnou vyletují netopýři ledovnou

Zámek z počátku 17. století býval sídlem šlechticů, významných podnikatelů i nezvedených dětí. Zda tu lidé budou po skončení rekonstrukce bydlet i v budoucnu, se zatím neví, jisté ale je, že úplně opuštěný není. Na půdách sídlí letní kolonie vrápence malého a netopýři zimují v zámeckém podzemí. V roce 2023 byl přístup do zimoviště upraven tak, aby okřídlení zámečtí hosté mohli bezpečně proletovat bývalou ledovnou. Netopýři využívají také anglický park s vodními plochami a vzácnými starými stromy.

Zámek Choltice – netopýří panství u Přelouče

Zámek Choltice – netopýří panství u Přelouče

Barokní sídlo vyrostlo v místech, kde již koncem 13. století stávala vodní tvrz Beneše z Choltic. Žila tu řada urozených rodů, nejdéle panství spravovali Thun-Hohensteinové. Dnes sem putují milovníci historie i přírody a potkáme tu pozoruhodné zvířecí hosty. Na sluncem vyhřátých půdách odchovávají mláďata samičky vrápence malého a netopýra brvitého. Blízký park a obora skýtají množství potravy i úkrytů ve starých stromech a zámecké podzemí patří k nejvýznamnějším zimovištím na Pardubicku.

Do Čech pod Kosířem se vydejte za Mánesovými obrazy a netopýry

Do Čech pod Kosířem se vydejte za Mánesovými obrazy a netopýry

Klasicistní zámek je spjat se známým rodem Silva-Tarouca. Majitelé jako významní mecenáši umění zde často hostili slavné osobnosti včetně Josefa Mánesa. Návštěvníci se tu dnes setkají s unikátní sbírkou jeho obrazů. Hraběcí rodina stojí i za současnou podobou zámeckého parku, který patří k nejcennějším krajinářským kompozicím v ČR. Zámecký areál si oblíbili také netopýři. Letní kolonie vrápence malého obývá půdy zámku, sklepy bývalé lesní správy slouží jako zimoviště a letouni hojně využívají také anglický park.

Zámeckým parkem ve Vrchlabí se proletují netopýři

Zámeckým parkem ve Vrchlabí se proletují netopýři

Park obklopující renesanční zámek představuje jakousi miniaturu okolní krajiny. Poutník se zadýchá při cestě do kopečka, odpočine na rovince a kromě exotických dřevin potká i rozkvetlou louku, lesík s houbami, potok nebo rybník. Pestré prostředí skýtá úkryty i prostřený stůl pro noční lovce. Najdeme tu minimálně pět druhů netopýrů.

Do Slatiňan za slavnými knížaty, koňmi a netopýry!

Do Slatiňan za slavnými knížaty, koňmi a netopýry!

Romantický zámek nedaleko řeky Chrudimky sloužil jako oblíbené rodinné sídlo významných šlechticů. Citlivě zrekonstruované exteriéry i interiéry dnes umožňují návštěvníkům nahlédnout do zašlých časů. Z proslulého rodu Auerspergů tu již nikoho nepotkáme, avšak sídlí zde tajuplní okřídlení hosté. Ve sklepeních zámku každoročně zimují vrápenci malí a anglickým parkem se od jara do podzimu prohání nejméně pět druhů netopýrů.

V Kravařích potkáte alchymistu i netopýry

V Kravařích potkáte alchymistu i netopýry

Barokní zámek v Kravařích obýval v minulosti významný alchymista Michal Sendivoj ze Skorska, či bohatý šlechtický rod Eichendorffů. Dnešní návštěvníky zde čeká prohlídka dobových interiérů a tematických expozic, které představují historii urozených majitelů panství i život prostého lidu na Hlučínsku 19. století. K procházce láká i rozsáhlý anglický park s prastarými stromy, který si oblíbili také letouni – využívají jej minimálně 4 druhy netopýrů.

Netopýří obyvatelé Třeboně

Netopýří obyvatelé Třeboně

Malebné městečko leží v srdci krajinářsky i přírodovědně cenné oblasti, jež se pyšní unikátně zachovalými rybníky s prastarými duby na hrázích, podmáčenými loukami a smíšenými lesy se zatopenými pískovnami. Starobylé sídlo pod hrází rybníka Svět, protknuté proslulou Zlatou stokou vítá nejen lázeňské, ale i okřídlené hosty. Vyskytuje se zde minimálně 7 druhů netopýrů.

Netopýří ráj v pražské Stromovce

Netopýří ráj v pražské Stromovce

Jeden z největších přírodně krajinářských parků v Praze, chráněný jako přírodní památka Královská obora. Oblíbené místo relaxace a sportovních aktivit pod korunami stromů tvoří pestré společenství rostlin i živočichů. Citlivá péče o tuto unikátní lokalitu podporuje příhodné podmínky pro život netopýrů, kterých zde bylo zaznamenáno 11 – 12 druhů.